EU: Nederland ondanks hoge schuldenlast stabiel

11 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar particuliere schuldenlast en financiële stabiliteit van Nederland. Op basis van dit onderzoek zal de Europese Commissie in mei naar verwachting komen met enkele aanbevelingen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek, liberalisering van de huurmarkt, beheersbaarheid van de particuliere schuldenlast en beschikbaarheid van kapitaal voor productieve investeringen.

Ondanks de grote particuliere schuldenlast in Nederland ziet de Europese Commissie geen direct gevaar voor de Nederlandse economie. De buffers zijn sterk genoeg. Wel adviseert de Europese commissie hervormingen door te voeren op de woningmarkt. Brussel deed de afgelopen maanden onderzoek naar de Nederlandse economie en kwam daarbij tot deze voorlopige conclusie. 

Europese Commissie onderzoekt stabiliteit eurolanden

De Europese Commissie is op dit moment bezig met onderzoeken naar de financiële stabiliteit van 13 eurolanden. In mei zal dit leiden tot aanbevelingen per land. Voor sommige landen zullen deze aanbevelingen taakstellend zijn. Dit geldt niet voor Nederland.

Nederland: Hoge schuldenlast, maar solide buffers

De particuliere schuldpositie van Nederland ligt aanzienlijk boven de drempel die door de Europese Commissie als veilig wordt gezien. Om deze reden werd er een onderzoek ingesteld naar de Nederlandse situatie. De Commissie concludeert nu dat het hoge schuldniveau aandacht vraagt en dat de toeneming van de schuld een  bron van kwetsbaarheid vormt en risico's oplevert voor zowel de huizenbezitter als de banken. De Europese Commissie ziet echter nog geen reden voor een Europees ingrijpen. 

De vermogens en bezittingen van huishoudens in Nederland zijn grofweg in dezelfde mate gestegen als de particuliere schuld, dit neemt de zorgen over de hoogte van de schuld enigszins weg. De vraag is echter hoe sterk deze buffer is. Deze is namelijk grotendeels gerelateerd aan huizenbezit en pensioenen.

Schokbreker voor de Nederlandse economie is de grote buffer die bedrijven in Nederland hebben. Gegeven de veilige buffers kan men in Nederland, ondanks de hoge schuldpositie, dan ook niet spreken over buitensporige macro-economische onevenwichtigheid.