ING: Exportaandeel van Nederlandse bedrijven groeit

11 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Het Nederlandse MKB is verantwoordelijk voor twee-derde van de totale Nederlandse export. Dit is veel meer dan de landen om ons heen, waar het MBK ongeveer een derde van de exporthandel voor haar rekening neemt. Daarnaast stijgt het exportmarktaandeel van Nederlandse bedrijven in traditionele markten sterker dan dat van onze buurlanden. Hoewel Nederlandse MKB-bedrijven nog niet heel sterk vertegenwoordigd zijn in de export naar verre landen, vormen deze wel de markten van de toekomst. Er zijn ook goede kansen voor verdere exportgroei voor de MKB-bedrijven, vooral in hoogwaardige landbouw en voedselproductie, machinebouw en chemie. Dit blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau dat in samenwerking met MBK Nederland is uitgevoerd.

MKB is de export motor
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is verantwoordelijk voor tweederde (67%) van de totale Nederlandse export en speelt een relatief grote rol in de totale export van ons land. In landen om ons heen is dit MKB-aandeel kleiner, bijvoorbeeld 37% in Duitsland, 41% in Frankrijk en 41% in Groot-Brittannië. De voornaamste reden hiervoor is dat de Nederlandse thuismarkt relatief klein is waardoor MKB-bedrijven eerder genoodzaakt zijn om andere afzetmarkten te zoeken. Ondanks dat het MKB voornamelijk exporteert naar landen binnen de EU is 93% van de exporteurs naar de BRIC-landen een MKB-bedrijf. In totaal gaat 80% van de export afkomstig van het MKB naar EU-landen. In vergelijking met onze buurlanden is dat veel. De Duitse, Franse en Britse MKB-bedrijven exporteren een groter deel naar niet-EU landen.

ING - Export MKB

Hoewel Nederlandse MKB-bedrijven nog niet heel sterk vertegenwoordigd zijn in het internationale marktaandeel in de export naar verre landen, vormen deze wel de markten van de toekomst. Zo verwacht ING dat de importvraag per jaar fors toeneemt in landen als Vietnam (20%), Indonesië (18%) en Thailand (14%) terwijl dat in Duitsland slechts 4,5% zal zijn.

ING - Marktaandeel MKB in buitenland

Kansen voor MKB in landbouw, voeding, drank en chemie
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft sterke punten waardoor het duidelijk kansen heeft op internationale markten en goed kan concurreren. Deze sterke punten zijn de hoge productiviteit en technisch hoogwaardige vormen van productie. ING ziet daarbij met name kansen in hoogwaardige landbouw en voedselproductie, de bouw van machines en transportmiddelen en chemie. In absolute zin is voor ieder van deze producten de verwachte groei het grootst in de ons omringende markten, maar in procentuele zin het grootst in de verre markten, wat op termijn het meeste oplevert.