Nieuwe cao ING is rond en sociaal plan loopt nog door

13 oktober 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

ING heeft afgelopen weekend met vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV dienstenbond een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao en sociaal plan. Dit onderhandelingsresultaat heeft betrekking op de circa 16.000 medewerkers van ING in Nederland en daarin zijn onder meer afspraken gemaakt om de positie van flexwerkers te verbeteren en om ethiek een meer centrale plaats te geven in de bedrijfsvoering van de bank. Ook blijft het huidige sociaal plan doorlopen tot 1 januari 2018. Het onderhandelaarsakkoord wordt in de komende weken nog voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

“ING en de vakorganisaties vinden het belangrijk dat medewerkers zelf aan het roer kunnen staan van hun loopbaan. Deze sterke wens gaven ook de medewerkers aan ons mee tijdens de brede dialoog die we met hen voerden begin dit jaar. Daar willen we volop in investeren. Met de huidige trends in onze sector, zoals digitalisering, is steeds vaker kennis en kunde nodig. Werk verdwijnt en er komt ander werk voor terug. We hebben met de afspraken in deze cao de voorwaarden gecreëerd voor al onze medewerkers om te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar zijn en blijven”, zegt Nick Jue, directievoorzitter ING Nederland.

Werken bij ING

Werken met 3 eigen toekomstscenario’s

Centraal staat dat medewerkers werken aan de ontwikkeling van hun loopbaan en zo duurzaam inzetbaar blijven. Ze moeten allemaal drie toekomstscenario’s opstellen voor zichzelf. Een scenario voor ontwikkeling in de huidige functie, een scenario voor een andere functie binnen de bank en een scenario voor een functie buiten de bank. Om deze toekomstplannen succesvol te kunnen uitvoeren, krijgen de bankmedewerkers ondersteuning van ING. Het aanbod kan bestaan uit scholing, training, stages, outplacement etc. Om de toegankelijkheid laagdrempelig te houden, komt de financiering hiervan uit een centraal budget.

Arbeidsmarkt-fit maken medewerkers

Rode draad in de cao is dat de medewerker zelf de regie heeft en dat de cao meer op maat is voor de medewerker en de situatie waarin de medewerker werkt. De nadruk ligt op het arbeidsmarkt-fit maken en houden van de medewerkers. Dat is niet alleen voor hen persoonlijk belangrijk, maar ook gezien het feit dat ING in de toekomst verder zal gaan krimpen. In de nieuwe cao krijgen de ING-medewerkers tot en met 2017 jaarlijks een loonsverhoging van 1,25 procent. Daarnaast krijgen de bankmedewerkers, als blijk van waardering een eenmalige uitkering van €1.000 bruto in december 2015. Deeltijdmedewerkers krijgen dat bedrag naar rato.

Vakbonden zijn tevreden

Ike Wiersinga, onderhandelaar van CNV Dienstenbond toonde zich heel tevreden over afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van uitzendkrachten. Die gaan volwaardig meedraaien, volgens Wiersinga. Zo krijgen zij ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget als zij langer dan een jaar voor de bank werken. Vakbondsbestuurder Emanuel Geurts van De Unie noemt het resultaat evenwichtig en benadrukt afspraken op het gebied van ethiek, waarvoor de raad van toezicht van ING nu direct verantwoordelijk wordt gesteld.