ABN AMRO organiseert Human Rights conferentie

29 september 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

Op 9 december 2015 organiseert ABN AMRO een Internationale Mensenrechten Conferentie. Tijdens deze bijeenkomst staan onderwerpen als mensenhandel, slavernij en kinderarbeid, ketenverantwoordelijkheid en transparantie van bedrijven ten aanzien van mensenrechten centraal. Politici, vertegenwoordigers van de overheid, van NGO’s, van nationale en internationale bedrijven en financiële instellingen, en medewerkers van ABN AMRO worden hiervoor uitgenodigd.

Krachten bundelen

Caroline Princen, lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO en verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid van de bank: “ABN AMRO wil een bijdrage leveren aan betere wereld. Aandacht voor mensenrechten is een heel belangrijk onderdeel van ons beleid. Door samen te werken met betrokken partijen zoeken we wegen voor positieve verandering. We organiseren deze Internationale Mensenrechtenconferentie nu voor de tweede keer omdat we geloven dat je alleen door krachten te bundelen vooruitgang kunt boeken. Ik ben er buitengewoon trots op dat we zeer inspirerende sprekers bereid hebben gevonden een bijdrage te leveren aan onze conferentie”.

human rights

Key sprekers

Kailash Satyarthi, Founder van Global March against Child Labour, is keynote speaker. Zijn inspanningen om mensenrechten te beschermen zijn in 2014 bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede. Caroline Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, belicht mensenhandel in relatie tot financiële instellingen in Nederland. Caroline Rees, President van Shift, sluit af met een presentatie over de UN Guiding Principles on Business & Human Rights en het belang van het invoeren hiervan in de dagelijkse praktijk van organisaties.

VN richtlijnen

ABN AMRO is de eerste financiële instelling ter wereld die het UN Guiding Principles Reporting Framework zal toepassen op haar verslaglegging over 2015 die in het voorjaar van 2016 verschijnt. De bank zal dan rapporteren over haar inspanningen op het gebied van mensenrechten.