Waarom FinTech booming is in het Verenigd Koninkrijk?

24 september 2015 Banken.nl 9 min. leestijd
Meer nieuws over

Waarom FinTech booming is in het Verenigd Koninkrijk? In onderstaande blog gaat Niels Turfboer - managing director van kredietplatform Spotcap - in op het succes van de Britse FinTech sector en wat wij er in Nederland van kunnen leren.

Het Verenigd Koninkrijk, met Londen als epicentrum, is met grote voorsprong dé FinTech-hotspot van Europa. De bewijzen zijn alom vertegenwoordigd en indrukwekkend. Uit recente cijfers van Innovate Finance blijkt bijvoorbeeld dat er inmiddels 135.000 mensen werken in Britse FinTech-industrie; meer dan in New York of Silicon Valley FinTech. Daarnaast draagt de sector voor GBP 20 miljard bij aan het Britse Nationale Product en trok in 2014 42% van alle Europese investeringen naar zich toe. Het merendeel van de genoteerden op de FinTech 50, een ranglijst van Europa’s belangrijkste FinTech-bedrijven, zijn gevestigd in en rondom Londen.

Eén ding is zeker: aan de significantie en het succes van de FinTech-sector wordt hier niet meer getwijfeld. Sinds de financiële crisis heeft de snelle groei van bedrijven gespecialiseerd in financiële technologie voor welvaart en innovatie gezorgd, en voormalige verpauperde wijken als Shoreditch, Old Street en King’s Cross zijn getransformeerd in nieuwe business hubs. De FinTech-sector, waarin betalen en lenen het overgrote aandeel heeft, is inmiddels cruciaal voor de toekomst van Londen als financieel centrum. Wat maakt Londen zo sterk als FinTech-hotspot? En wat kunnen wij daar in Nederland van leren? Niels Turfboer, managing director van online kredietplatform Spotcap in de Benelux en het VK, en twee jaar werkzaam in Londen in de FinTech-sector, legt uit.

Historie en locatie
Londen heeft vanuit de historie grote financiële kennis en expertise opgebouwd. De Britse metropool is traditioneel hét financiële centrum van Europa, met een hoge concentratie banken en andere financiële instellingen, en niet onbelangrijk een gunstig investeringsklimaat. Maar ook de geografische positie, als ‘handelshub’ tussen oost en west, draagt bij aan Londens vooraanstaande positie in de mondiale financiële wereld.

Business District - London

Hard geraakt door financiële crisis
Juist als financieel centrum van Europa, werd Londen hard geraakt door de financiële crisis. De economie stagneerde en het vertrouwen in traditionele financiële instellingen vervloog. Het gevolg was dat deze instellingen orde op zaken moesten stellen en gebukt gingen onder strengere regelgeving als Basel III, waardoor ze simpelweg stopten met het verstrekken van leningen aan het MKB. Het wantrouwen in de financiële wereld, de vraag naar transparantere dienstverlening en de razendsnelle ontwikkelingen op technologisch gebied, hebben tot innovaties geleid zoals Peer-to-Peer lending, crowdfunding en online kredietplatforms. De veranderingen in de externe omgeving, in combinatie met de kennis- en kapitaalkrachtige positie van London, hebben als een katalysator gewerkt om de financiële sector in hoog tempo opnieuw uit te vinden.

FinTech-talent
Na de financiële crisis, stonden er in Londen na de talloze ontslagrondes veel mensen op straat. Deze jonge talenten zijn een belangrijke asset gebleken voor de opkomst van een bloeiende FinTech-scene. Evenals de bijzondere en diverse samenstelling van deze groep: Londen beschikt over een multiculturele mix van tech-, design-, en engineering talent afkomstig uit Europa en Azië.

Daarnaast speelt mee dat het sentiment is omgeslagen, na de imagoschade die de financiële sector heeft opgelopen. Waar vroeger studenten van de topuniversiteiten droomden van een carrière bij een grote investeringsbank in de City, willen ze nu liever deel uitmaken van een dynamische werkomgeving bij start-ups die de markt innoveren en veranderen.

FIntech 1

Grote betrokkenheid van overheid en toezichthouders
De overheid was, gezien het belang van de financiële sector in het VK, zich al snel bewust van de opkomst, potentie en impact van FinTech en is in een vroeg stadium in contact getreden met stakeholders uit de FinTech-scene. Er werden rondetafelgesprekken georganiseerd waar de sector vertelde over FinTech ontwikkelingen, uitdagingen, kansen, maar ook wat voor rol dit in het financiële stelsel zou moeten krijgen en hoe de politiek hierbij kan ondersteunen.

Daarnaast hebben de opeenvolgende Britse regeringsleiders en het gemeentebestuur van Londen zich actief ingezet om het start-up- en ondernemersklimaat te verbeteren. Het Enterprise Investment Scheme en het Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) zijn onderdeel van het maatregelenpakket en hebben geresulteerd in een gunstig belasting- en investeringsklimaat, en innovatie een boost gegeven.

De regie ligt grotendeels bij de British Business Bank (BBB), opgericht om de economische bedrijvigheid in het MKB te bevorderen en de markt efficiënter en dynamischer te maken. Via een investeringsprogramma zal in totaal GBP 10 miljard beschikbaar gesteld worden om deze doelstellingen te realiseren. Een deel gaat naar het stimuleren van de FinTech-sector om nieuwe en innovatieve vormen van financiering te ontwikkelen voor het MKB.

In tegenstelling tot de actieve rol die de overheid in het VK vervult, is de houding van de Nederlandse overheid tot dusver terughoudend. Een gemiste kans, zeker omdat de Nederlandse MKB-financieringsmarkt behoorlijk op slot zit, en alternatieve financieringsvormen een serieuze aanvulling kunnen zijn op bestaande traditionele financieringen. En natuurlijk met het oog op de enorme potentie van FinTech als opkomende markt.

Regelgeving en stimulering markt
Naast stimuleringsmaatregelen heeft de overheid ook wet- en regelgeving ingesteld om de FinTech-sector verder te professionaliseren. Vanaf april 2014 heeft de Financial Conduct Authority (FCA), de Britse variant van de Autoriteit Financiële Markten, een vergunningplicht ingesteld voor aanbieders van Peer-to-Peer financieringen. Om de markt niet te frustreren, kregen alle FinTech-bedrijven een tijdelijke vergunning voor twee jaar, waarbinnen ze de tijd hebben om compliant te worden.

Fintech 2

En vanaf 2016 gaat de Bank Referral Scheme in. Deze wet houdt in dat de grote Britse banken verplicht worden om klanten uit het MKB, waarvan ze de kredietaanvraag hebben afgewezen (50% van de gevallen), actief door te verwijzen naar door de BBB goedgekeurde alternatieve financieringsaanbieders. Hiermee wil de BBB de concurrentie op de markt voor MKB-financiering vergroten en het gebruik en de bekendheid van alternatieve financieringsvormen stimuleren.

Ook op het gebied van regulering en stimulering zou Nederland een slag kunnen slaan. Onder het mom van ‘beter voorkomen dan genezen’ zou het een goede zet zijn van de overheid om zich actief in te zetten voor passende regulering van deze markt. Pas dan zijn stimulerende maatregelen op z’n plaats en zou een doorverwijzingsplicht, zoals in het VK, een bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording van, en vertrouwen in, deze financieringsvormen onder ondernemers.

Aanwezigheid van accelerators en investeerders
De Londense start-up-scene weet een groot aantal investeerders aan zich te binden. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 69 deals gesloten tussen investeerders en Tech bedrijven waarbij USD 781 miljoen werd opgehaald, blijkt uit onderzoek van CB Insights.

Er zijn tientallen acceleratorprogramma’s actief waar grote investeerders achter zitten, zoals Level39, Startupbootcamp, Accenture’s FinTech Innovation Lab en Barclays Accelerator. Vanuit de hele wereld komen Tech fondsen naar Londen, waaronder Santander (goed voor een investering van GBP 60 miljoen), Index Ventures (GBP 328 miljoen) en Google Ventures (GBP 76 miljoen). Ook de grote banken investeren in start-up-accelerators, omdat ze beseffen dat de interne innovatie het aflegt tegen externe innovatie.

Ook zie je steeds meer dat Amerikaanse investeerders zelf naar Londen komen voor investeringskansen. Tot voor kort bleef deze groep investeerders zitten waar ze zat en verzocht veelbelovende Tech bedrijven naar de VS te komen, om in aanmerking te komen voor kapitaal.

Professionalisering in de FinTech-sector
Ook vanuit de FinTech-scene kwamen initiatieven om zichzelf beter te organiseren. Een belangrijke speler bij de professionalisering van de nieuwe sector was Innovate Finance, een onafhankelijke non-profit branchevereniging en spreekbuis van de FinTech-community. De organisatie wil de positie van het VK verder verstevigen als de nummer één ‘global hub’ voor FinTech, door de nieuwe generatie technologie-gedreven financiële dienstverleners en ondernemers te ondersteunen. Innovate Finance werd in 2014 opgericht en heeft meer dan 120 leden afkomstig van ‘seed startups’ tot grote mondiale financiële instellingen. Op het gebied van informatie- en nieuwsvoorziening, voorlichting en kennisoverdracht over de FinTech-sector heeft ALTFI een belangrijke bijdrage geleverd.

Goede internetinfrastructuur en ‘open minded’ over nieuwe technologie
Het Verenigd Koninkrijk heeft een relatief sterk ontwikkelde technologie- en data-infrastructuur, en misschien nog wel belangrijker, de Britten staan ‘open minded’ tegenover nieuwe technologie.

De beschikbaarheid van data (via bijvoorbeeld de Companies House en Duedill) is goed en wordt steeds beter. De betaalinfrastructuur is, zeker als je het internationaal vergelijkt, sterk. Ten slotte beschikt Londen (niet overal overigens) over een supersnel breedband- en transportnetwerk, die bedrijven in staat stelt snel in verbinding te staan met klanten en bedrijven. Het Verenigd Koninkrijk heeft één van de grootste internet- en mobiele dekking en de hoogste E-commerce bestedingen in Europa en is de leider op het gebied van online financiële diensten.

Samenvattend: Hoewel de Engelse FinTech-sector al verder ontwikkeld is, heeft Nederland alle potentie om deze sector ook hier te laten floreren. De goede IT-infrastructuur, de hoge mate van online activiteit, de gunstige locatie en in toenemende mate ook investeerders en accelerators, maken dat er veel kansen zijn, mits de juiste talenten kunnen worden aangetrokken en de overheid een helpende hand biedt in de stimulering en regulering van de markt.

Niels Turfboer - Spotcap

Niels Turfboer
Niels Turfboer is managing director van Spotcap, een innovatief online kredietplatform voor MKB en ZZP’ers. Eerder was hij werkzaam als hoofd Investor Development bij MarketInvoice in London, een toonaangevend FinTech-platform dat zich richt op de financiering van werkkapitaal van het midden- en kleinbedrijf. Niels werkte meer dan tien jaar in de bankensector bij ING en ABN AMRO in Nederland en Frankrijk.