Banken moeten inzetten op nieuwe technologie

16 september 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

Om een levensvatbare toekomst te creëren moeten zakenbanken vooral inzetten op nieuwe technologie. Dat schrijft EY in ‘Transforming investment banks’, een rapport over noodzakelijke hervormingen in de sector.

Volgens EY moeten zakenbanken zich goed realiseren dat de voorspoed, zoals in de jaren voor de crisis voorgoed voorbij is. Een rendement van 20% op het eigen vermogen (ROE), dat zakenbanken toen behaalden, behoort definitief tot het verleden. Momenteel komt geen enkele bank ook maar in de buurt van het bovengenoemde ROE.

EY stelt in het rapport dat banken in de toekomst in staat moeten zijn om een rendement op het eigen vermogen van 12 tot 15% te behalen, op voorwaarde dat ze zowel kosten beheersen als hun omzet verhogen. Maar dat is niet genoeg. Een eenzijdige focus op kosten en groei zal niet voldoende effect sorteren. Volgens EY zal vooral de focus gericht dienen te worden op het inzetten van nieuwe technologie.

EY - kantoor

Nieuwe technologie moet het mogelijk maken om de portefeuille van risicodragend kapitaal met 15 tot 20% te verbeteren. EY stelt dat investering in nieuwe technologie de belangrijkste kostenpost dient te zijn bij de zakenbanken, omdat het inzetten daarvan doorslaggevend wordt voor een levensvatbare toekomst.

EY stelt in het rapport dat zakenbanken 5 tot 10% van de salariskosten moeten vrijmaken om opnieuw te investeren in nieuwe technologie. Daarmee wordt nieuwe technologie naast (klant)advisering en underwriting de belangrijkste investeringspost voor de banken. Volgens EY zullen zij bovendien omvangrijke investeringen moeten doen in technologie om cyber bedreiging en financiële misdaad het hoofd te kunnen bieden.

Als banken hun doelen willen bereiken zullen ze meer moeten doen dan te reageren op actuele druk die op hen uitgeoefend wordt. Volgens EY moeten de banken vooral investeren in een lange termijn strategie met een voortdurende focus gericht op ingrijpende verandering.