Stakeholdermanagement bij duurzaam bankieren van belang

01 september 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Vandaag op Banken.nl een kijkje in de wereld van Lea Zeemans, Stakeholdermanager Duurzaam Bankieren bij ABN AMRO. Wat doe je dan zoal?

Bij ABN AMRO onderhouden wij niet alleen een nauwe relatie met onze klanten en medewerkers, maar ook met een groot netwerk van andere stakeholders. Denk aan leveranciers, investeerders, NGO’s en spelers uit de wetenschap en politiek. Ze zijn onmisbaar om ons duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Dankzij hen weten we waar we op moeten letten en kunnen we onze ambities waarmaken.

Van gesprek naar stakeholderdialoog

Al jaren zijn we met stakeholders in gesprek over ons beleid, verschillen en overeenkomsten in inzichten en onze samenwerking en gemeenschappelijke belangen. Sinds 2014 doen we dit ook via formele dialogen. Gesprekken waarin we met verschillende stakeholders tegelijk over duurzaamheidskwesties spreken en waarin zij vertellen wat ze belangrijk vinden. Zodat we van elkaar kunnen leren wat er speelt en we veel beter de prioriteiten in onze agenda kunnen bepalen.

Lea Zeemans - ABN AMRO

Een betere bank voor een betere wereld

Dit jaar organiseren we vier ronde tafelsessies en spreken we met onze stakeholders over verschillende thema’s rondom duurzaam bankieren. Voor de inhoud hiervan hebben de stakeholders vorig jaar zelf onderwerpen aangedragen:

  • de impact van onze bedrijfsvoering en dienstverlening op maatschappij en milieu;
  • de tevredenheid van onze klanten en hoe we hun privacy kunnen blijven waarborgen;
  • ons integriteits- en compliance beleid;
  • het respect voor mensenrechten.

Deze stakeholderdialogen leveren een schat aan informatie op over de inzichten en prioriteiten van onze stakeholders. Kennis over trends in de maatschappij, waar ABN AMRO niet buiten kan. We bedienen de samenleving over de hele breedte, en moeten dus snappen wat er speelt. Onze stakeholders bevinden zich in het speelveld waarover wij alles willen én moeten weten. Hun inzichten geven ons veel meer informatie dan social media, websites en kranten. Dit helpt ons bepalen op welke onderwerpen we moeten inzetten en hoe we daarin een positief verschil kunnen maken. En in het verlengde daarvan: hoe we ons beleid kunnen aanscherpen. Vervolgens betrekken we onze stakeholders bij verbeteringen die we doorvoeren op het gebied van duurzaamheid. Zodat onze gezamenlijke stappen actueel, zinvol én relevant zijn.

VBDO, duurzame dialoogpartner

Voor de organisatie van onze stakeholderdialogen, als onderdeel van het stakeholder engagement proces, zijn we een partnership aangegaan met Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), een onafhankelijke partij die duurzaam bewustzijn op de kapitaalmarkt wil vergroten. De VBDO vindt dat een duurzame samenleving begint bij de financiële wortels. Bij institutionele en private investeerders dus, die de economie aanjagen en middels bewuste keuzes de basis leggen voor een milieuvriendelijker Nederland. Als iedereen op de kapitaalmarkt investeert met een sociaal en ecologisch geweten, heeft een duurzame maatschappij meer kans van slagen. VBDO treedt tijdens het stakeholder engagement proces op als kritisch meedenker, strategisch bemiddelaar en levert notulisten, sessieleiders en de dagvoorzitter voor de stakeholderdialogen.

ABN AMRO verbetert

Afgelopen juni was de eerste stakeholderdialoog van 2015. We trapten af met een discussie over de impact van onze financiële dienstverlening op het milieu en de samenleving. Diverse stakeholders met verschillende visies zoals zakelijke en particuliere klanten, NGO’s, overheid en duurzaamheidsexperts kwamen bij elkaar om te kijken wat er binnen ABN AMRO kan verbeteren. Zo gaan we bijvoorbeeld meer investeren in duurzame initiatieven, klimaatneutraal werken en een duidelijker, transparanter beleid voeren op dit gebied. De voortgang en resultaten laten we uiteraard zien in onze rapportages.