Marjan Oudeman treedt terug uit RvC ABN AMRO

25 augustus 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

Na zich zes jaar te hebben ingezet voor de wederopbouw van ABN AMRO, heeft Marjan Oudeman besloten om met ingang van 30 september a.s. terug te treden uit de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. Haar besluit houdt verband met haar (neven-)functies en het daaraan verbonden tijdsbeslag, rekening houdend met de nieuwe fase die voor de bank aanbreekt.

Marjan Oudeman - ABN AMRO

Waardevolle bijdrage

Rik van Slingelandt, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn Marjan erkentelijk voor haar waardevolle bijdrage aan de opbouw van ABN AMRO en de uiteenlopende activiteiten van de Raad van Commissarissen in de afgelopen jaren. Marjan heeft sinds 2009 telkens - als lid van zowel de Raad van Commissarissen als de daaronder ressorterende Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie en Risk & Capital Commissie - blijk gegeven van een grote mate van deskundigheid, inzet en betrokkenheid.” Het traject voor de opvolging van mevrouw Oudeman loopt op dit moment.