Strengere eisen aan kapitaalbuffers Amerikaanse banken

23 juli 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De Federal Reserve heeft nieuwe kapitaaleisen opgesteld voor de grootste Amerikaanse banken. Acht Amerikaanse banken die ‘Too Big To Fail’ zijn moeten in 2019 een totaal van meer dan $200 miljard aan kapitaalbuffers aanhouden of onderdelen van hun bank verkopen. Op deze manier tracht de koepel van Amerikaanse centrale banken de kans op opnieuw falen van het financiële systeem zoveel mogelijk in te perken.

In de Open Board Meeting van de Federal Reserve van afgelopen maandag is beslist dat Amerika’s grootste banken nieuwe kapitaaleisen krijgen opgelegd. De nieuwe regels gelden alleen voor de acht grootste banken, te weten JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo, State Street en Bank of New York Mellon. Alle acht zijn zij ‘Too Big To Fail’, gezien de enorme schade die het financiële systeem en de samenleving zouden oplopen mocht een van de banken omvallen.

Federal Reserve

$200 miljard extra
Om de kans op falen van deze grootbanken zoveel mogelijk in te perken heeft de Federal Reserve besloten om de kapitaaleisen voor banken van een bepaalde omvang te verhogen. Janet Yellen, president van de Federal Reserve, licht toe: “Een van de belangrijkste doelstellingen van de verhoging van de kapitaaleisen is om de banken te verplichten zelf de kosten te dragen die hun falen aan anderen zou opleggen. In de praktijk stelt deze definitieve regelgeving de banken voor een keuze: zij moeten of aanzienlijk meer kapitaal aanhouden, en zo de kans op falen verlagen, of zij moeten hun footprint verkleinen, waardoor de schade die hun falen aan het financiële systeem zou toebrengen wordt beperkt. Beide uitkomsten zullen leiden tot een verhoging van de financiële stabiliteit.”

In totaal zullen de acht bankgiganten meer dan $200 miljard aan reserves moeten aanhouden om aan de nieuwe kapitaaleisen te voldoen – mochten zij alle acht schaalverkleining achterwege willen laten bij ingang van de nieuwe eisen in 2019. De grootste bank van de VS, JPMorgan Chase, zal ook het meeste kapitaal aan zijn buffers moeten toevoegen. De bank moet zijn kapitaal met 4,5% van zijn totale bezittingen versterken – gelijk aan zo’n $12,5 miljard. Bank of New York Mellon heeft relatief het kleinste tekort aan kapitaalreserves – de bank moet 1% van zijn vermogen aan zijn kapitaalbuffer toevoegen.

Goed op weg
Over het algemeen is de Federal Reserve blij met de goede stappen die reeds gezet zijn door de Amerikaanse grootbanken om de kapitaalreserves aan te sterken. De nieuwe kapitaaleisen van de Federal Reserve zijn strenger dan de Europese kapitaaleisen voor banken, zoals vastgelegd in Basel III.