Werknemer weet weinig over arbeidsongeschiktheid

30 juni 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Veel werknemers zijn niet goed op de hoogte van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor hun inkomen. Dit blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd naar de kennis van werknemers over arbeidsongeschiktheid en WIA, uitgevoerd door GfK. Zo weet tweederde van de werknemers niet wat er wettelijk geregeld is na 2 jaar ziekte en of zijn werkgever afspraken in de CAO heeft opgenomen over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid. Werkgevers informeren hun werknemers hier ook nauwelijks over. Wel hebben de meeste werknemers het gevoel dat zaken rondom arbeidsongeschiktheid goed geregeld zijn, terwijl dit lang niet altijd zo is.

Aanvullende verzekering verantwoorlijkheid werkgevers

Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij kunnen fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot onder het sociaal minimum. Slechts 15% van de werknemers heeft zelf iets geregeld om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen. Werknemers vinden dit de verantwoordelijkheid van de werkgever, zeker als de arbeidsongeschiktheid met het werk samenhangt. Ze hebben het gevoel dat hun werkgever hen niet in de steek laat bij langdurige ziekte. Dit staat in schril contrast met de werkelijkheid, uit eerder onderzoek onder werkgevers blijkt dat zij zeer beperkt verzekeringen voor hun personeel afsluiten.

Delta Lloyd - Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid onbekend terrein voor werknemers

Opvallend is dat een meerderheid van de werknemers aangeeft de verplichtingen van werknemers en werkgevers bij ziekteverzuim globaal of goed te kennen. Wanneer er echter naar kennis over ziekte langer dan 2 jaar gevraagd wordt, weten de meeste werknemers niet hoe het zit:

  • 33% weet dat een WIA-uitkering alleen mogelijk is bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid.
  • 45% verwacht een inkomen te ontvangen van 70% van het laatstverdiende loon, terwijl dit zeker niet altijd het geval is.
  • 66% weet niet of de werkgever afspraken in de CAO heeft opgenomen over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid na 2 jaar ziekte.
  • 62% weet niet of de werkgever iets geregeld heeft voor hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Werknemers nauwelijks geïnformeerd

Gerard van Rooijen, directeur Inkomen & Verzuim Delta Lloyd: “Uit ons onderzoek blijkt dat veel werknemers niet weten wat de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op hun inkomen zijn en ook geen maatregelen nemen hiervoor. Ze vertrouwen hierbij op de sociale wetgeving en op hun werkgever. Onterecht, want een uitkering van de overheid is niet altijd vanzelfsprekend en voldoende om het inkomensverlies op te vangen. Een groot deel van de werkgevers heeft bovendien geen verzekeringen afgesloten om werknemers te beschermen tegen inkomensverlies. Ook blijkt dat werkgevers hun werknemers nauwelijks informeren. Met dit onderzoek wil Delta Lloyd werknemers en werkgevers bewust maken van de problematiek en de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Voor de verzekeringsadviseur liggen hier veel kansen, bijvoorbeeld door werkgevers te helpen met voorlichting van werknemers over dit onderwerp.”

Over het onderzoek

Onderzoeksbureau Gfk heeft in opdracht van Delta Lloyd 1138 werknemers in februari 2015 naar hun bekendheid met regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid gevraagd. Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek naar de kennis van arbeidsongeschiktheid onder werkgevers in het najaar van 2014.