Event met bestuurders en commissarissen over FinTech

29 juni 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Op 1 juni 2015 hebben de Nederlandse Vereniging van Banken, INSEIT en Hemingway een bijeenkomst voor bestuurders en commissarissen georganiseerd over het thema FinTech. De aanwezige stakeholders bespraken gezamenlijk de uitdagingen van technologische ontwikkelingen voor de bancaire sector.

Begin deze maand vond er een bijeenkomst voor bestuurders en commissarissen plaats in het kantoorgebouw van De Nederlandsche Bank (DNB). Het evenement werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), INSEIT en Hemingway. Het thema van de bijeenkomst was FinTech en de uitdagingen die deze technologische ontwikkelingen met zich meebrengen voor banken stonden hierbij centraal.

Special event FinTech startup

Doel
Na de opening van de bijeenkomst door Chris Buijink (voorzitter van de NVB), Klaas Knot (President van DNB) en Neelie Kroes (Startup Delta) introduceerde Don Ginsel van Holland FinTech vier FinTech bedrijven. Op deze manier werden de aanwezige bestuurders en commissarissen geïntroduceerd in de wereld van innovatieve FinTech-startups, en kregen zij inzicht in de manier waarop zij van deze startups gebruik kunnen maken en daar verantwoordelijk mee om kunnen gaan. Daarnaast werden in verschillende rondetafeldiscussies de aanzetten gegeven voor het schrijven van een whitepaper over goede corporate governance op het gebied van innovatie.

Perfecte storm
Een van de belangrijkst conclusies van de bijeenkomst is dat zich in de FinTech Community zich een perfecte storm aan het vormen is voor de financiële sector. Aangewakkerd door de digitalisering en de verhoogde noodzaak voor innovatievermogen, mede geïnitieerd door veranderende wet- en regelgeving moeten banken op korte termijn, dan wel niet met behulp van FinTech-startups, de digitale technologie omarmen. “Speed is the new currency”, in de woorden van de NVB.

Een andere belangrijke vondst is dat innovatie bij zowel de RvB als RvC vaker op de risiscoagenda staat dan op de strategische. Volgens de NVB wordt door bestuurders en commissarissen met name over innovatie gepraat in termen van risico’s en concurrentie; “wat bedreigt ons, hoe moeten we ons daar tegen verdedigen?” Om anders over innovatie te gaan denken blijkt uit de bijeenkomst dat het nu nodig is dat “externe toezichthouders, commissarissen en bestuurders elkaar opzoeken, de disruptieve ontwikkelingen met elkaar analyseren en samen handelen.” Met het juiste leiderschap kan het ‘kleine’ Nederland door zijn overzichtelijkheid volgens de aanwezigen een ‘Banking App Delta’ worden.