VNO-NCW: Nationale invalshoek DNB gemiste kans

22 juni 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De visie van De Nederlandsche Bank (DNB) op de structuur van de Nederlandse bankensector is een gemiste kans, aldus VNO-NCW. De visie heeft volgens de werkgeversvereniging alleen een nationale focus, terwijl in Europa juist kansen liggen voor groei voor Nederlandse banken. Bovendien hebben grote en kleine Nederlandse bedrijven belang bij internationale financiële dienstverlening.

DNB verbaast VNO-NCW
Dat DNB niet pleit voor snelheid en urgentie van verdere stappen in Europese bankenunie verbaast VNO-NCW. Want de door DNB voorspelde consolidatieslag in Europa vraagt juist om groei van het Nederlandse bankwezen in het buitenland. Volgens de ondernemingsorganisatie is er voldoende kwaliteit en kennis bij Nederlandse banken om internationaal het verschil te maken. Zij kunnen in en vanuit Europa andere (groei)markten bedienen.

Hans de Boer - Voorzitter VNO-NCW

Woningmarkt geen risico
Dat DNB niet de ingrijpende veranderingen in de bankensector als op de woningmarkt van de afgelopen jaren meeneemt, is volgens VNO-NCW eveneens jammer. De afgelopen jaren is namelijk door Nederlandse banken veel gepresteerd in termen van stabiliteit en dienstbaarheid. De Nederlandsche Bank beschouwt de woningmarkt verder vooral als financiële risicofactor. Onterecht, aldus de ondernemingsorganisatie, want door de verplichte aflossing in 30 jaar is het probleem van 'te grote schulden' aangepakt en lossen huishoudens, mede door de aanpassing in de fiscaliteit, inmiddels meer af. Zeker met daarbij de door het Nibud vastgestelde leennormen, stelt VNO-NCW.

Regulering bankensector moderniseren
De wetgever en toezichthouder moeten de regulering van de bankensector, volgens VNO-NCW, in twee opzichten moderniseren in plaats van het naoorlogse structuurbeleid in herinnering te roepen. Omdat de toepassingen van ICT steeds belangrijker zullen worden, moet regelgeving innovatiebestendig zijn. Zo kan de Nederlandse financiële sector voorop blijven lopen in vernieuwingen. In de tweede plaats zou DNB in de toekomst moeten bepleiten dat Nederland geen nationale koppen op Europese regels zet. Dat DNB dit nu niet heeft gedaan, bevreemdt VNO-NCW, omdat dit juist de door DNB bepleite nieuwe concurrentie van buiten kan stimuleren.