NN: Toenemend pensioenbesef leidt niet tot ander gedrag

18 juni 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp pensioen is groot. Er is veel berichtgeving in de media en ook de overheid doet mee met de nieuwe wet Pensioencommunicatie om het pensioenbewustzijn te vergroten. Dit lijkt effect te hebben, want Nederlanders geven aan dat ze pensioen inderdaad belangrijk vinden en er meer aandacht aan zouden moeten besteden. Maar als het er op aan komt, vult uiteindelijk ruim zeven op de tien Nederlanders liever de belastingaangifte in of stort zich op de grote schoonmaak dan dat het pensioenoverzicht wordt bekeken. Zelfs het tandartsbezoek wint het van pensioen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Nationale-Nederlanden uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien onder ruim 1000 respondenten.

Als gevolg van het gebrek aan aandacht voelen we ons onzeker over ons pensioen en verwachten we niet de meest gunstige voorwaarden te hebben of denken we aan een pensioengat. Maar waarom komen Nederlanders dan niet massaal in actie om zich te verdiepen in de verschillende pensioenpotjes? En gaan we niet aan de slag met ons opgebouwde pensioen? Een belangrijke reden is dat we pensioen saai en ingewikkeld vinden. Vanaf veertigjarige leeftijd is ´ingewikkeld´ de belangrijkste barrière. Bovendien weet 44% van de Nederlanders ook niet waar hij of zij moet beginnen. Jongeren blijven pensioen vooral zien als iets voor de toekomst, nog ver weg.

NN - Pensioengedrag

Gemiddeld vijf verschillende werkgevers

Tegelijkertijd wisselen Nederlanders steeds vaker van baan en bouwen daardoor steeds meer verschillende pensioenpotjes op bij verzekeraars of fondsen. We geven nu aan gemiddeld vijf verschillende werkgevers te hebben gehad. In de toekomst zal dit aantal alleen maar toenemen, verwacht 63% van werkend Nederland. Maar liefst 30% van de jongeren denkt zelfs binnen een jaar een andere baan te hebben.

Kennis over pensioenpotjes ontbreekt

Onze kennis over onze pensioenpotjes laat veel te wensen over: maar liefst 36% is niet op de hoogte van het aantal verschillende pensioenpotjes en bijna de helft van de ondervraagden kent de bedragen niet. De voorwaarden van de verschillende pensioenpotjes zijn bij slechts 20% van de pensioengerechtigden bekend. Wellicht nog opvallender is dat 49% niet op de hoogte is van de mogelijkheid om verschillende pensioenpotjes onder te brengen bij één fonds of verzekeraar.

Wens tot helder overzicht

Toch ziet 59% van werkend Nederland zijn pensioen graag op een rijtje en wil hij advies krijgen wat te doen. Een overzicht van de pensioenpotjes zou daarbij zeer welkom zijn. Vooral mannen zouden graag een soort APK check voor pensioen willen hebben (53%). Ook zou meer dan de helft van de ondervraagden zijn pensioen het liefst willen onderbrengen bij één fonds of verzekeraar zodat deze partij in één opslag duidelijkheid kan verschaffen. En van de nieuwe werkgever wordt verwacht dat hij/zij ons alles vertelt over de pensioenregeling (58%). Slechts een kwart geeft aan dat de huidige werkgever aandacht heeft besteed aan het onderwerp pensioen op het moment dat men in dienst kwam.

Laagdrempelig en gemakkelijk

Deze ontwikkeling rondom pensioen biedt aanknopingspunten om het gewenste inzicht en overzicht op een laagdrempelige manier aan te bieden aan Nederlanders. “Nationale-Nederlanden speelt hier op in met de Pensioen Ophelder Service waarmee zowel klanten als niet klanten snel en makkelijk inzicht kunnen krijgen in hun pensioenpotjes en in de vraag of meenemen naar een nieuwe werkgever het meest gunstig is of juist niet. En eerder dit jaar kwamen we met ondersteuning in de vorm van een pensioen-app Mijn Pensioencoach”, aldus Arthur van der Wal, directeur Pensioen bij de verzekeraar. “Tools en ondersteuning zijn hierbij één ding. Maar het vraagt ook een bredere maatschappelijke aanpak, waar we als verzekeraar een bijdrage aan willen leveren. Daarom werken we actief mee aan initiatieven richting verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld door gastlessen te geven op basisscholen tijdens de Week van het Geld. Maar ook in de vorm van workshops voor vrouwen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en de Gemeente Rotterdam, met als doel vrouwen financieel onafhankelijker te maken.”