3 redenen waarom banken data moeten verbeteren

11 juni 2015 Banken.nl 4 min. leestijd

Banken hebben veel data tot hun beschikking, die voor allerlei doeleinden worden ingezet. Primair gebruikt een bank, en iedere organisatie, data om haar organisatiedoelen te bereiken. De laatste jaren is gebleken dat deze doelen niet altijd overeenkomen met de doelen die ‘de maatschappij’ ziet voor een bank. De toezichthouders van banken, in de rol van ‘vertegenwoordigers van de maatschappij’ vragen dan ook steeds meer van de banken rondom data. Naast deze verplichting vanuit de toezichthouders zijn er nog andere redenen te bedenken om de datakwaliteit binnen banken te verbeteren.

Filip van Kesteren, adviseur bij financieel specialist Finext uit Voorburg, geeft een overzicht van de volgens hem drie belangrijkste redenen waarom banken hun datakwaliteit moeten verbeteren.

Banken moeten hun datakwaliteit verbeteren

Reden 1. Compliance
Eisen vanuit de toezichthouders zijn de belangrijkste reden dat datakwaliteit nu op de agenda staat van banken. Toezichthouders willen inzicht in hoeveel risico een bank loopt; zij vragen aan de bank om gegevens aan te leveren waaruit dit zichtbaar wordt. Bovendien moet de bank aantonen dat deze gegevens daadwerkelijk juist zijn, door middel van een audit trail.

Zowel het aanleveren van de data als het audit trail zijn een behoorlijke uitdaging voor banken. Banken moeten rapportages tijdig aanleveren en de data moet van voldoende kwaliteit zijn. In de beginfase lag de focus op het tijdig aanleveren, nu zal de toezichthouder meer gaan kijken wat er nu eigenlijk is aangeleverd. Is de kwaliteit voldoende? "We verwachten dat banken nog veel werk zullen hebben om te kunnen voldoen aan de kwalitatieve eisen van de toezichthouders. Zodra dit lukt, is er waarschijnlijk nog ruimte om efficiënter te voldoen aan de eisen."

Reden 2. Customer insight
Ondernemers moeten hun klanten kennen. Hier zal iedereen het mee eens zijn. Banken bieden veel zeer verschillende producten aan; een hypotheek is een product dat sterk afwijkt van een betaalrekening. Er zijn dan ook andere mensen betrokken bij de ontwikkeling en de verkoop van het product. Tegelijkertijd zien we de tendens dat de bankier de klant niet meer ziet of spreekt. Steeds meer zaken worden online afgehandeld. Wanneer zag jij voor het laatst jouw bankier? Om klanten zo goed mogelijk te bedienen, en daarmee ook productafzet te maximaliseren, is het van belang om inzicht in klantbehoeften te hebben.

Customer insight

Veel data over klanten is binnen de bank al beschikbaar, er worden dan ook initiatieven gestart om hiermee meer inzicht in de klant te verkrijgen. Deze data moet echter wel van voldoende kwaliteit zijn voor dit specifieke doel. Analyses die worden gemaakt uit beschikbare data zijn nietszeggend als de brondata onjuist, onvolledig of mogelijk zelfs onbetrouwbaar is.

Reden 3. Kostenbesparing
Reden 1 en 2 zijn specifieke bedrijfsdoelen die gebaat zijn bij een verbeterde datakwaliteit. Deze doelen zijn wellicht ook te bereiken met een beperkte datakwaliteit. Echter, de vraag is of je dan niet te veel inspanning moet leveren in bijvoorbeeld je commerciële proces, of in het geval van compliance, te veel resources moeten inzetten om je doel te bereiken. Door datakwaliteit te verhogen kun je efficiënter je doelen bereiken en zo kosten besparen.

Bovendien zullen andere processen ook beter verlopen wanneer je de datakwaliteit ten behoeve van customer insight of compliance verbetert. Als de customer data completer is, zal bijvoorbeeld het facturatieproces ook soepeler verlopen. Ook hier levert een verbeterde datakwaliteit kostenbesparingen op, en waarschijnlijk ook nog een verbetering van het werkkapitaal.

Finext

Het business doel als leidraad
Genoeg redenen dus om eens goed naar de kwaliteit van data te kijken. Datakwaliteit is niet het doel op zich, maar dient een business doel. Houd dit doel goed in de gaten en zorg dat je het daadwerkelijk bereikt. Stel je doel in eerste instantie niet te breed en maak korte iteratieslagen. Datakwaliteit wordt de competitive advantage van deze eeuw!

Een artikel van Filip van Kesteren, adviseur bij financieel specialist Finext.