Aon Hewitt: Pensioen wordt berekend met postcode

16 februari 2012 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Volgens nieuwe rekentechniek van Aon Hewitt kan de postcode pensioenbehoeftes van de toekomst bepalen. Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen met een nieuwe rekentechniek via een postcode iemands levensverwachting inschatten. Met die informatie kunnen ze hun financiële reserves beter afstemmen op wat ze later moeten uitkeren. Dat zegt HR adviesbureau Aon Hewitt, dat zich baseert op een nieuwe rekenmethode.

Binnen gemeenten en zelfs binnen straten kunnen levensverwachtingen aanzienlijk uiteenlopen. Ruwweg is het zo dat mensen uit betere buurten een langere levensverwachting hebben dan anderen, omdat ze gezonder leven. Dat betekent dat zij ook langer van hun pensioen kunnen genieten. Met hun postcode kan dat nu beter in kaart worden gebracht, zegt Aon Hewitt. "In postcodegebieden waar de levensverwachting laag is, kan de sterftekans wel 40% hoger liggen dan het landelijk gemiddelde," zegt Frank Driessen, Chief Actuary bij Aon Hewitt. "Als mensen uit een pensioenfonds een jaar langer leven dan verwacht, moet er 4% meer worden gespaard."

Reserveringen
Voor pensioenfondsen is dit belangrijke informatie, want ze kunnen hun reserveringen beter afstemmen op de uitkeringen voor later. In Engeland wordt de techniek al een aantal jaar toegepast bij pensioenfondsen maar ook bij lijfrenteproducten. In geval van lijfrenteproducten krijgen mensen daar met een lagere levensverwachting meer uitgekeerd dan mensen met een hogere levensverwachting, uitgaande van evenveel inleg. In Nederland worden postcodes al gebruikt in de marketing, kredietverlening en in het verzekeringswezen. Zo brengen autoverzekeraars een hogere premie in rekening voor mensen uit volksbuurten dan voor mensen uit nieuwbouwwijken.

Aon Hewitt maakt voor de nieuwe techniek met de postcode gebruik van een enorme database. Daaruit kan worden afgeleid wat de overlevingskansen zijn voor mensen met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Wie gezond leeft, niet rookt en aan sport doet heeft grotere kans langer te leven. Soms kunnen de verschillen in levensverwachting oplopen tot zeven jaar. Ook omgevingsfactoren zijn bepalend, zoals behuizing, vervuiling en veiligheid in het verkeer. "De techniek met de postcodes geeft een veel zuiverder beeld dan de informatie die we tot nu toe gebruikten," zegt Driessen.

Meer zekerheid
Door de vergrijzing komen de pensioenen steeds meer onder druk te staan. "Dat betekent voor pensioenfondsen meer dan ooit dat elke euro telt," zegt Driessen. "Voor pensioenfondsen is het van groot belang dat ze niet te weinig geld reserveren, maar ook weer niet teveel. Ook als pensioenfonds moet je weten waar je aan toe bent."

Aon Hewitt - Pensioen

Verschillende per gemeenten en stad
Op het kaartje van Nederland per gemeente zijn duidelijk de verschillen in levensverwachting te zien, maar deze zeggen lang niet alles. Binnen gemeenten (met name in grote steden) kan sprake zijn van aanzienlijke verschillen, soms zelfs binnen straten, zoals te zien is op het kaartje van Amsterdam Oud-Zuid. Voor pensioenfondsen is dat belangrijke informatie, omdat ze hun reserveringen daarmee beter kunnen afstemmen op de toekomst. Frank Driessen, Chief Actuary bij Aon Hewitt: "Voor pensioenfondsen en verzekeraars is een gemiddelde levensverwachting van een Nederlandse man of vrouw niet voldoende."