Wereldbank: Arbeidsmigranten maken $440 miljard over

22 mei 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Naar verwachting sturen arbeidsmigranten in 2015 $440 miljard naar hun families in ontwikkelingslanden – slechts 0,9% meer dan in 2014. Dat blijkt uit de meest recente prognoses van de Wereldbank. Dankzij een aantal economische ontwikkelingen internationaal neemt de groei van het totale bedrag dit jaar sterk af. Vorig jaar groeide het totale bedrag nog met 4,4%.  

Wereldwijd waren er eind 2014 naar schatting van de Wereldbank zo’n 247 miljoen arbeidsmigranten. Er vanuitgaande dat het aantal migranten dat in een ander land aan het werk gaat wereldwijd op dit tempo door blijft groeien dan zal in 2015 het totale aantal de grens van 250 miljoen passeren. Vaak blijft de familie of het gezin van de migrant achter in het land van herkomst en wordt een deel van het verdiende inkomen teruggestuurd om hen te onderhouden. Maar om hoeveel geld gaat dat eigenlijk?

$440 miljard
In het nieuwe prognoserapport van de Wereldbank over het thema, getiteld ‘Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook’, schatten zij dat er in 2015 wereldwijd zo’n $440 miljard zal worden overgemaakt door arbeidsmigranten naar hun families in ontwikkelingsgebieden. Naar schatting was dit bedrag in 2014 zo’n $4 miljard minder. Als overdrachten naar landen met hoge inkomens worden meegerekend is het totale bedrag nog iets hoger – dan gaat het naar verwachting om $586 miljard in 2015. De Wereldbank voorspelt dat dit bedrag over twee jaar (2017) een grootte van $636 miljard zal bereiken. 

Wereldbank - 1

Het grootste gedeelte van het geld wordt verstuurd naar Oost Azië en het Pacifisch gebied ($125 mrd in 2015), op de voet gevolgd door Zuid Azië ($120 mrd) voornamelijk doordat China en respectievelijk India zich in deze regio’s bevinden, elk goed voor meer dan de helft van de bedragen. 

Groei neemt af
In alle gebieden ter wereld neemt de groei van het bedrag dat terug wordt gestuurd naar ‘huis’ af. Als naar de ontwikkelingslanden wordt gekeken dan neemt het bedrag dit jaar waarschijnlijk maar met 0,9% toe. Vorig jaar was dit nog zo’n 4,4% en ook de jaren daarvoor lag het percentage veel hoger – 6,1% in 2012 en 3,7% in 2013. Wereldwijd is de groei zelfs nog lager – een lage 0,4% ten opzichte van 4,7% in 2014. 

Wereldbank - 2

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor de verwachtte afgenomen groei in 2015. De eurozone herstelt maar langzaam van de crisis en dit heeft zijn weerslag op het bedrag wat arbeidsmigranten daar naar huis kunnen sturen. Ook verslechtert de economische situatie in Rusland, die een inkomstenbron vormt voor arbeidsmigranten uit veel omliggende landen. Ook zijn de euro en roebel relatief weinig waard en zijn er strengere immigratieregels ingesteld. 

Wereldbank - 3

Belangrijke inkomstenbron
Volgens Kaushik Basu, hoofdeconoom van de Wereldbank, zijn de zogenoemde ‘remittances’ de belangrijkste bron van buitenlandse valuta’s voor veel ontwikkelingslanden, en voor sommige een zeer belangrijke bron van inkomsten. Hoewel India ($70 mrd) en China ($64 mrd) veruit het meeste geld uit het buitenland ontvangen zijn de inkomsten voor kleinere landen als Kirgizië en Nepal een veel groter deel van het totale BBP – 32% en 29% respectievelijk in 2013. Tadzjikistan haalt in 2013 zelfs bijna de helft (49%) van zijn nationaal resultaat uit remittances. Andere landen die meer dan $20 miljard ontvingen van hun arbeidsmigranten waren Mexico, Nigeria, en Egypte.