Green Deal rapporteert over financierbaarheid geothermie

15 mei 2015 Banken.nl

Om knelpunten aan te pakken voor de financiering van duurzame energieprojecten, hebben de groenbanken en groenfondsen in 2013 een Green Deal gesloten met de overheid. Eén van deze knelpunten is onbekendheid over de techniek en het (daardoor) slecht in kunnen schatten van de risico’s bij nieuwe technologieën. Een technologie waarvoor dit speelt is geothermie (aardwarmte).

Onbekendheid met de technische aspecten bij banken zorgt voor enige terughoudendheid om dergelijke projecten te financieren. Tegelijkertijd zijn initiatiefnemers van projecten zich niet goed bewust aan welke eisen een geothermieproject moet voldoen om gefinancierd te kunnen worden.

Green Deal rapporteert over financierbaarheid geothermie

Vanuit het Expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten (dat door de deelnemers aan de Green Deal is opgericht) zijn twee rapporten opgesteld om deze lacunes specifiek voor geothermie op te vullen: een met de aspecten die relevant zijn voor de financiering en een met de technische aspecte