Belgische Crowdfundingmarkt in 2014 verviervoudigd

02 april 2015 Banken.nl 4 min. leestijd

De crowdfundingmarkt in België heeft in 2014 zo’n €4,35 miljoen aan financiering opgehaald, een verviervoudiging ten opzichte van 2013. Crowdfunding specialist Douw en Koren peilde de verwachtingen van enkele crowdfundingplatforms ten aanzien van de ontwikkelingen in de Belgische markt. Een kort overzicht van enkele van hun visies.

Begin dit jaar becijferde Douw & Koren dat de crowdfundingmarkt in Nederland in 2014 is verdubbeld. In Nederland groeide de totale financiering via crowdfunding in vier jaar tijd naar €63 miljoen (ter vergelijking: in 2013 kwam de totale crowdfundingfinanciering in Nederland uit op €32 miljoen, in 2012 op €14 miljoen en in 2011 op €2,5 miljoen).

Ook de Belgische markt is door Douw & Koren onder de loep genomen. Volgens hun laatste berekeningen hebben crowdfundingprojecten zo’n 4,35 miljoen aan financiering binnengehaald, een verviervoudiging ten opzichte van vorig jaar:

Miljoenen gecrowfund in 2014

In totaal werden zo’n 300 projecten in 2014 gecrowdfund in België, waarvan zo’n 85 maatschappelijke projecten, 207 creatieve projecten en waarbij 27 projecten van ondernemingen werden gefinancierd:

Projecten gecrowfund in 2014

Op projectniveau haalde een succesvol project in België in 2014 – net als in 2013 gemiddeld zo’n €14.000 op. Een maatschappelijk project haalde gemiddeld €5.300 op. Creatieve projecten haalden gemiddeld €5.800 op. En ondernemingen haalden gemiddeld zo’n €100.000 op.

Gemiddeld 14000 euro per project

Ook in België lijkt een opmars van crowdfunding aanstaande. Douw & Koren: “De opmars vindt niet voor niets plaats in een periode van grote veranderingen in de wereld van financieren. Bancaire leningen worden steeds minder vaak verstrekt aan startende ondernemingen, maar ook aan bestaande kmo’s. Ook goede doelen, culturele instellingen en creatieven hebben te kampen met een veranderend financieel landschap. Crowdfunding kan een deel van deze projecten voorzien in een nieuwe toegang tot kapitaal. Daarnaast kan crowdfunding meerwaarde op het gebied van marketing, marktonderzoek en vervolgfinanciering opleveren.”

De stijgende lijn in België vormde voor Douw & Koren aanleiding om de meningen binnen het crowdfundinglandschap eens te peilen. Het bureau vroeg enkele gerenommeerde crowdfundingplatfotmen naar hun prognoses voor de Belgische crowdfunding markt. Het bureau stelde hen de volgende vraag: “Wat is de meerwaarde van crowdfunding en wat zijn te verwachten ontwikkelingen?" Hieronder de antwoorden van enkele van deze platformen:

SoCrowd - Boekensteun - Sandawe - Look & Fin

“We voorzien in 2015 een doorstart naar 16 projecten, maar veel hangt uiteraard af van de algemene economische conjunctuur. Daarnaast zien we in Vlaanderen een duidelijker onderscheid tussen “social impact crowdfunding” en “klassieke crowdfunding”. Deze profilering is belangrijk omdat er andere verwachtingen, rendementen (sociaal i.p.v. financieel) en beweegredenen spelen.” – Tom Alleman, SoCrowd

“De koudwatervrees voor crowdfunding lijkt in Vlaanderen overwonnen. Voor meer en meer partijen (niet alleen kleine organisaties maar ook instellingen van enig allooi) is crowdfunding een aanvaardbare piste om een project gedeeltelijk of volledig te financieren.” – Sam Capiau, Boekensteun

“Steeds meer makers (stripalbumcircuit) richten zich op crowdfunding om de controle over het lot van hun werk te nemen. Met crowdfunding helpen we om hun “niche” projecten, naast andere, meer ambitieuze projecten, naam te geven binnen het conventionele boekhandel-circuit.” – Sandawe

“Wij verwachten een opening van de crowdfunding markt op Europees vlak in 2015, waarbij Look&Fin een belangrijke speler zal worden, onder meer door aan Belgen de mogelijkheid te bieden om in Franse ondernemingen te investeren en omgekeerd.” – Nicolas-Alexandre Verdbois, Look & Fin