Raad van Bestuur ABN AMRO ziet af van loonsverhoging

30 maart 2015 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Naar aanleiding van de grote maatschappelijke verontwaardiging - die is ontstaan na de bekendmaking van de loonsverhoging van €100.000 - laat de Raad van Bestuur van ABN AMRO weten toch af te zien van de toeslag op het vaste salaris.

De zes leden van de Raad van Bestuur van ABN AMRO doen afstand van de toeslag van 100.000 Euro die hen over 2014 is uitgekeerd ter gedeeltelijke compensatie van het wegvallen van de variabele beloning.

Raad van Bestuur ABN AMRO ziet af van loonsverhoging

"Wij begrijpen en betreuren de onrust die is ontstaan. De onrust is niet goed voor onze klanten, onze medewerkers en het algemeen vertrouwen in ABN AMRO. Wij zijn na de nationalisatie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland aangetrokken om twee zwaar gehavende banken te fuseren, te reorganiseren en klaar te maken voor een beursgang. Daar hebben wij zes jaar met ziel en zaligheid aan gewerkt. De toekenning van de toeslag is gebaseerd op democratisch tot standgekomen wetgeving, voldoet aan letter en geest van de wet, is vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit, is in overeenstemming met de minister van Financiën en is gemeld aan de Tweede Kamer.

Wij waarderen de inspanningen van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur om op te treden als een goed werkgever die afspraken nakomt.

Echter, nu onze beloning ter discussie staat en de toekomst van ABN AMRO hieronder dreigt te gaan lijden, laten wij als altijd het bank- en algemeen belang voor gaan en zien wij af van de conversie. Wij hopen dat de rust nu terugkeert", aldus de Raad van Bestuur.

Herstel van vertrouwen

Minister Dijsselbloem van Financiën is blij met het besluit van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Hij laat in een schriftelijke reactie weten de stap van ABN AMRO te verwelkomen. Volgens Dijsselbloem levert de bank op deze manier een belangrijke bijdrage aan het herstel van rust en vertrouwen rond de bank. Daarnaast liet de minister weten dat het kabinet opnieuw zal kijken naar de beursgang van de bank.