ABN AMRO: De kosten voor het ontbijt gaan dalen

11 maart 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Door lagere graan-, kofie en suikerprijzen zullen de kosten voor het ontbijt gaan dalen. Consumenten gaan in 2015 en 2016 verder profiteren van agrarische overcapaciteit en waardedalingen van de euro. ABN AMRO verwacht dat onverwachte weerinvloeden daargelaten, er in seizoen 2015/2016, sprake zal zijn van een top 3-notering in de grootste graanproducties aller tijden. Ondanks het feit dat er sprake zal zijn van een verwachte productiedaling. De totale productie zal voor de komende twee jaar 2% lager zijn dan in 2014, maar ligt daarmee nog ruim boven het meerjarig gemiddelde. De wereldvoorraden blijven daarmee op een relatief hoog niveau.

Lage graanprijzen

ABN AMRO verwacht dat de prijs voor granen laag zal blijven en dat consumenten hiervan kunnen profiteren door een mogelijke daling van de voedselprijzen. Zo bewegen met name de tarweprijzen zich redelijk in dezelfde richting als de euro-dollarkoers. De prijs op de graanmarkt wordt al langere tijd beïnvloed door hoge productiecijfers. Eind 2014 was sprake van een tijdelijke opleving van de tarweprijs. Dit werd veroorzaakt door nieuwe exportorders voor Amerika en op dat moment onder druk staande productiecijfers. Maar sinds de dollar verder versterkt zijn de tarweprijzen met 7% gedaald tot het laagste niveau sinds 2010.

ABN AMRO - Kosten voor het ontbijt

Ook voor mais verwacht ABN AMRO een licht lagere productie in 2015 en 2016. De productie van mais zal waarschijnlijk dalen met 5%, maar de productieverwachting is nog steeds 8 procent hoger dan het tien-jaargemiddelde. Gelijktijdig zal de consumptie waarschijnlijk nauwelijks stijgen, waardoor de voorraden op een zeer hoog niveau blijven

Lagere koffie- en suikerprijzen

Net als de graanprijzen wordt de prijs voor koffie, cacao en suiker beïnvloed door verwachtingen over de ontwikkeling van vraag en aanbod. Hier vonden volgens ABN AMRO in de afgelopen maanden weinig veranderingen plaats. Voor cacao ligt de focus op de korte termijn op een lagere productie, mede omdat de vraag in Azië afneemt door de hoge prijs.

De koffie- en suikerprijzen zijn de afgelopen weken onder meer gedaald door de waardevermindering van de Braziliaanse Real. Zo daalden de koffieprijzen in de afgelopen vier weken met ruim 10%. De prijzen van suiker lieten in deze periode een daling zien van 4%: het laagste niveau in vijf jaar. ABN AMRO verwacht dat de bodem voor beide prijzen is bereikt en dat de prijzen in de komende maanden licht zullen stijgen, doordat de vraag het aanbod overtreft. Echter, voorlopig profiteert ook hier de consument van lagere prijzen.