ABN AMRO: Schommeling olie/gas prijs niet ten einde

06 maart 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Sinds het begin van het jaar heeft de olieprijs zich aanzienlijk hersteld. Nadat de olieprijs half januari daalde naar het laagste niveau sinds maart 2009, zette het herstel in tot boven 60 dollar per vat. Hiermee werd in slechts enkele weken een prijsstijging van 35% gerealiseerd. Volgens ABN AMRO komt dit onder meer doordat de economie in de eurozone beter presteert, er extra vraag naar olie is ten behoeve van opslag en door een lagere olieproductie en -export in Libië.

Hoewel het aantal boorinstallaties in de Verenigde Staten snel daalt, blijft de olieproductie gestaag stijgen. Tegelijkertijd is sprake van een hogere efficiency van de olieproductie. Daarnaast benadrukt ABN AMRO dat olie- en gasproductie vaker worden gecombineerd. Hierdoor leidt een lagere olieprijs niet per definitie tot sluiting van minder rendabele bronnen, omdat hiermee ook gas kan worden geproduceerd. ABN AMRO verwacht wel een lagere groei van de Amerikaanse olieproductie, maar dit zal pas over enkele maanden zichtbaar worden.

ABNAMRO - Olie en Gas

Zoektocht naar nieuwe balans leidt tot prijsschommelingen

ABN AMRO denkt dat het voorbarig is om te concluderen dat de bodem onder de olieprijsdaling is gezet. Zij wijst erop dat er (nog) geen veranderingen zijn aan de fundamenten van de markt in vergelijking met enkele weken geleden. Zo blijft het overaanbod van olie een plafond leggen op de olieprijs in de aanbod-gedreven markt. ABN AMRO verwacht dat deze overcapaciteit pas in de tweede helft van het jaar zal afnemen. Zo is de productie in de VS verder gestegen en ook de productie van OPEC-landen lijkt per saldo niet te zijn afgenomen. In deze zoektocht naar een nieuwe balans voor de olieprijs zal de volatiliteit naar verwachting hoog blijven. Zodra de vraag voor opslag terugvalt, economische data mogelijk tegenvallen en/of de productie hoger is dan verwacht kan de druk op de olieprijzen weer terugkeren.

Grote bewegingen in gasmarkt

De gasprijzen laten een opmerkelijk verloop zien. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS en Azië zijn de gasprijzen erg laag. Mild weer, hoge voorraden en alternatieven zorgen ervoor dat de prijzen laag zijn. In de VS zijn de gasprijzen bijzonder laag en naderen deze zelfs het niveau van 2012, toen de productie van gas werd teruggedraaid omdat het niet langer rendabel was. Hoewel een koudefront in het oosten van de VS de prijzen iets omhoog drijft, kan neerwaartse druk op de gasprijzen op korte termijn volgens ABN AMRO niet worden uitgesloten. Wel denkt zij dat een structureel veel lagere prijs niet waarschijnlijk is. Ook in andere delen van de wereld staan de gasprijzen onder druk. Zo neemt in Azië de vraag naar gas (LNG) geleidelijk af. En is in Europa sprake van een sterke prijsdaling als gevolg van minder geopolitieke spanningen, hoge voorraden en een groter aanbod van LNG-gas. Hierdoor daalden de gasprijzen tot het laagste niveau in ruim vier jaar. Het Nederlands besluit om de productie van gas in Groningen op een lager niveau te limiteren zorgde voor winstnemingen op recente dalingen. ABN AMRO verwacht dat de TTF gasprijzen de komende jaren een neergaande trend zullen laten zien. Wel kan deze visie beïnvloedt worden door politieke besluitvorming over de Nederlandse gasproductie.