Triodos Bank is in 2014 opnieuw fors gegroeid

05 maart 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Triodos Bank heeft ook in 2014 sterk gepresteerd, mede dankzij een fors hogere rentewinst. De duurzame bank heeft het afgelopen jaar de nettowinst met 17% zien stijgen tot €30,1 miljoen. Naast de stijging van de winst ziet Triodos Bank ook het aantal klanten verder stijgen. Dat maakte de bank eerder deze week bekend.

Hogere rentebaten

De winst werd met €8,3 miljoen gedrukt vanwege de verplichte heffing door de Nederlandse overheid die de banken moeten betalen voor de redding van SNS bank. De mix van heel lage spaarrentes en iets hogere rentes voor hypotheken en kredieten zorgde ervoor dat het zogenoemde netto renteresultaat in 2014 met 13% steeg tot €126,2 miljoen.

Stijging van kredietverlening

De kredietverlening aan duurzame bedrijven en duurzame hypotheken steeg met 12%. Bijna de helft van deze groei komt uit hypotheken. De laatste twee jaar is Triodos Bank aan het uitbreiden in hypotheken, waarbij de bank de verduurzaming van woningen tracht te stimuleren met een kredietvorm waarbij de hypotheekrente lager is, naarmate de woning energiezuiniger is.

Triodos Bank - Jaarcijfers

Eco innovation

“Terwijl de samenleving worstelt met de steeds maar groter wordende sociale, ecologische en economische problemen zien we wereldwijd een groeiende beweging van ondernemers, kleine en grote bedrijven die duurzame oplossingen verankeren in hun activiteiten. Volgens het eind 2014 gepubliceerde UNEP rapport ‘Business case for eco innovation’ groeien deze duurzame bedrijven met meer dan 15% per jaar, ongeacht de marktomstandigheden. Het is niet alleen de overheid die zich inzet voor een verantwoorde samenleving, maar juist ondernemers en mensen die laten zien dat het anders kan. Triodos Bank financiert veel bedrijven en projecten die deel uit maken van deze beweging”, aldus Peter Blom directievoorzitter van Triodos Bank in het persbericht over de jaarcijfers 2014.

Aantal klanten stijgt

Triodos Bank kreeg er het afgelopen jaar meer klanten bij. De bank uit Zeist heeft nu meer dan 530.000 klanten. Ten opzichte van 2013 steeg het aantal klanten met 13%. Het totaal aan de bank toevertrouwd vermogen (beleggingen en spaargelden) nam met 10% toe tot €10,6 miljard.

Core Tier Ratio

Het eigen vermogen van Triodos Bank is met 8% gestegen tot €704 miljoen. Het nieuwe kapitaal komt van particulieren die mede-eigenaar van de bank willen zijn en certificaten van aandelen kopen. Dit heeft bijgedragen aan een stijging van de Core Tier Ratio tot 19,0%. Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van tenminste 14%. De leverage ratio van de bank is eind 2014 8,8%. Het Europese minimum is 3%.

Vooruitzichten

Voor 2015 rekent Triodos Bank op een meer bescheiden resultaat. De duurzame bank verwacht dat de winst ongeveer gelijk blijft aan die van 2014. Dat komt omdat de bank, net als de rest van de sector, bij moet dragen aan de opzet van een Europees depositogarantiestelsel en een fonds dat kan bijspringen als er banken omvallen. Dat gaat extra kosten voor de duurzame bank met zich meebrengen.

Wel verwacht Triodos Bank dat in 2015 de kredietportefeuille en de toevertrouwde middelen met ongeveer 10% zullen groeien. De bank rekent er ook op dat het langzame herstel van de economie in 2015 doorzet. Triodos verwacht ook in 2015 een toename van het aantal klanten, met 10 tot 15%.