Finance afdelingen worstelen met HR vraagstukken

12 februari 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Finance afdelingen hebben moeite met het invullen van hun strategische rol. Dit komt vooral omdat financiële bestuurders worstelen met HR vraagstukken die nodig zijn om de transitie naar een toekomstbestendige financiële functie te bewerkstellingen.

In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden van financiële functies flink veranderd. Door de opkomst van shared services en outsourcing zijn transactionele processen, zoals het verwerken van transacties en het beheren van de financiële administratie, vaker ondergebracht bij shared services centers, en zelfs uitbesteed aan externe partijen. Als gevolg hiervan behoren taken met een relatief lage toegevoegde waarde steeds minder tot de kernfuncties van een Finance afdeling. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen van de business toegenomen, in lijn met de druk om sneller en accurater inzicht te krijgen in resultaten en de belangrijkste key performance indicatoren.

Finance-afdelingen-worstelen-met-HR-vraagstukken-

Volgens onderzoek van KPMG, gehouden onder Finance- en HR-executives van Nederlandse ondernemingen, blijft de rol van de Finance afdeling de komende periode onderhevig aan grote veranderingen. Bijna 70% van de respondenten verwacht dat de werkkaders van de functie de komende jaren “ingrijpend” gaat veranderen. Kortom, er is werk aan de winkel voor CFOs en financiële managers. Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat veel Finance afdelingen tekort schieten in hun Human Resource (HR) aanpak, waarbij met name talent management en het werven en binden van de juiste financiële medewerkers ondermaats presteert. Tegen deze achtergrond wordt een succesvolle transitie naar een strategisch rol een bijna onmogelijke opgave, stelt Peter Laan, deskundige op het gebied van financieel management bij KPMG, ongeacht de structuren en processen die in plaats worden gezet.

finance

“Minder dan de helft van de respondenten vindt dat het werven, het behoud en het trainen van financiële professionals voldoende aandacht krijgt. CFO’s wacht dan ook een aanzienlijke uitdaging als het gaat om het invullen van de financiële functie van de toekomst,” aldus Laan. Hij adviseert bedrijven dan ook om meer tijd en aandacht te besteden aan het verrijken van de financiële functie. Laan: “Vooral in kleinere organisaties laat de CFO zich leiden door de waan van de dag en het tijdig rapporteren van de maandresultaten. De focus ligt dus duidelijk op het realiseren van de kortetermijndoelstellingen en minder op de lange termijn. CFO’s zullen veel meer moeten laten zien hoe belangrijk zij de adequate invulling van de financiële functie vinden. Hun betrokkenheid bij talentmanagement en trainingsprogramma’s heeft een aanzienlijke positieve invloed op de medewerkers.”

Financial-Management

Daarnaast wijst Laan op het belang van een maatwerk HR-aanpak. Zo moet voor de meer technisch georiënteerde functies een andere aanpak worden gehanteerd dan voor functies die de strategie van de onderneming ondersteunen. Dit geldt ook voor de rollen binnen de financiële functie – de meer strategische, business georiënteerde functies zullen moeten worden ingevuld door medewerkers die over de juiste capaciteiten beschikken, en niet per se door professionals met een financiële achtergrond. Het vasthouden aan een ‘one size fits all’ benadering bij het invullen van posities is niet langer meer van deze tijd, aldus Laan.