Achmea bereikt CAO resultaat voor 15000 medewerkers

03 februari 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

Achmea en vakorganisaties FNV, De Unie en CNV hebben een CAO-resultaat bereikt voor 15.000 Achmea-medewerkers in Nederland. De verzekeraar biedt deze medewerkers een structurele loonsverhoging van in totaal 1,25%.

Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit

In het licht van de organisatieveranderingen die bij Achmea in gang zijn gezet, is het belangrijkste onderwerp van de cao: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit van de medewerkers in de meest brede zin van het woord. Zo start Achmea binnenkort met een bewustwordingscampagne, die de medewerkers op dit vlak moet activeren. Verder stelt Achmea vijftien structurele werkplekken ter beschikking voor mensen met een arbeidsbeperking.

Achmea bereikt CAO resultaat voor 15.000 medewerkers

Loonsverhoging

De verzekeraar biedt haar 15.000 medewerkers een structurele loonsverhoging van in totaal 1,25% (gesplitst in 1% per 1 februari 2015 en 0,25% per 1 juni 2015). De looptijd van de nieuwe cao is van1 juni 2014 tot 1 december 2015, oftewel anderhalf jaar.

Goedkeuring nieuwe CAO

De vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden. Zij kunnen stemmen tot 10 februari 2015. Na hun goedkeuring treedt de nieuwe Achmea-cao met terugwerkende kracht per 1 juni 2014 feitelijk in werking.

Pensioenregeling en Sociaal Plan

Achmea heeft eind vorig jaar al overeenstemming bereikt met de vakorganisaties over aanpassing van de pensioenregeling per 1 januari 2015 aan de gewijzigde fiscale wet- en regelgeving.

Het huidige Sociaal Plan van Achmea loopt nog tot en met 31 december 2016.