Investeren in back office ICT loont voor banken

14 januari 2015 Banken.nl 3 min. leestijd

Banken die willen inspelen op de digitaliseringstrend in de financiële sector, moeten goed afwegen waarin ze precies investeren, stelt consultancybureau McKinsey & Company. Uit hun meest recente onderzoek blijkt namelijk dat niet alle digitale investeringen zich uitbetalen. Om het hoogste rendement te halen kunnen banken zich beter richten op de automatisering van back office- dan op front office systemen.

Digitale technologie neemt de laatste jaren een vlucht binnen de financiële sector en ook steeds meer banken volgen deze trend en investeren in digitale transformaties. Het wereldwijde consultancybureau McKinsey & Company bracht onlangs een nieuw onderzoek* uit over de automatisering van bankprocessen en stelde daarin dat niet alle investeringen in ‘digital’ zich uitbetalen. Volgens McKinsey moeten banken een selectieve aanpak hanteren en goed overwegen waarin zij precies investeren.

Gebieden-gecorreleerd-aan-winstmarges

McKinsey keek allereerst naar de verhouding van kosten en baten ten aanzien van digitale investeringen. De onderzoekers concludeerden dat de winstgevendheid alleen gerelateerd was aan specifieke gebieden binnen IT-digitalisering. Gebieden waarbinnen de meeste winst te behalen viel waren onder meer de back-office systemen, de digitalisering van documentbeheer, de automatisering van kredietbeslissingen, en op sales toegepaste Big Data analytics.

Volgens de onderzoekers hadden banken die meer investeerden in deze gebieden – in verhouding tot andere banken – een hogere winstgevendheid. De onderzoekers stellen dat banken daarom beter kunnen investeren in automatisering van back-office systemen en sales analytics, dan in multi-channel integratie en front-end systemen.

Hoewel investeringen in multi-channel integratie volgens McKinsey niet tot hogere winstmarges leidt, stelt het bureau dat het voor banken met slecht geïntegreerde kanalen toch zinvol kan zijn. Wel waarschuwt McKinsey dat door de hoge mate van complexiteit van systemen, dergelijke investeringen mogelijk kunnen leiden tot enorme hoge kosten en vertragingen – met een lager algeheel rendement als gevolg.

Dagelijkse-uitgaven-IT-operaties

Financiering van digitale investeringen
IT-projecten kunnen niet onbeperkt gefinancierd worden. Vandaar dat banken moeten snijden in hun kosten om ruimte binnen hun IT budget te creëren. Volgens McKinsey kunnen banken op hun dagelijkse IT operaties besparen, onder meer door kostenbeheersing, het prioriteren van projecten, uitbesteding en standaardisatie van IT-infrastructuur en applicatie-architectuur. Banken die deze aspecten goed beheersen zullen volgens McKinsey zo’n 41% minder uitgeven aan hun IT-operaties, dan banken die hierin tekortschieten. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat applicatiebeheer en architectuur, waarmee doorgaans kosten bespaard kunnen worden, in dit geval niet leiden tot lagere IT-uitgaven. Wel hebben ze volgens McKinsey een positieve impact en kunnen ze operaties stroomlijnen.

Applicatie-ontwikkeling-uitgaven

McKinsey concludeert: “Banken moeten hun bedrijfsvoering dringend digitaliseren, maar moeten selectief investeren in de meest lucratieve gebieden die het onderzoek heeft aangewezen. Om ruimte voor investeringen te creëren binnen het IT budget zijn er voor CIO’s voldoende mogelijkheden om kosten te besparen, met name binnen de dagelijkse IT-operaties en applicatieontwikkeling.”

* In het onderzoek keek McKinsey naar vier dimensies: de ‘business enablement’ van IT, de hoogte van IT-uitgaven, de volwassenheid van IT-praktijken, en het kostenniveau en de winstgevendheid van de bank.