NVB: Topoverleg over financiering van het MKB in 2015

14 januari 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Komend voorjaar zal een ‘top over de financiering van het MKB-bedrijfsleven’ worden georganiseerd met alle betrokken partijen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), MKB-Nederland en VNO-NCW nemen hiervoor gezamenlijk het initiatief. NVB-voorzitter Chris Buijink kondigde dit aan in een toespraak tijdens de NVB-Nieuwjaarsreceptie afgelopen maandag. ‘Zo’n top is bij een aantrekkende economische groei essentieel. Alle krachten moeten daarvoor worden benut en gebundeld. Van traditionele én van nieuwe financiers. Dat is de uitdaging voor Nederland en Europa,’ zo sprak Buijink.

NVB-voorzitter kondigt top aan over financiering MKB

Doel van de top is om alle stakeholders die bij de financiering van het MKB betrokken zijn bij elkaar te brengen en met elkaar de richting te bepalen hoe de toekomstige financiering van het MKB eruit ziet. Betrokken partijen zijn onder meer ondernemers en hun organisaties, brancheverenigingen, banken, alternatieve aanbieders van financiering en  investeerders in het MKB. In een toelichting zegt Buijink: ‘Het MKB is de motor van onze economie. De afgelopen jaren hebben laten zien dat financiering geen vanzelfsprekendheid is en in veel opzichten een andere aanpak vergt dan voor de crisis. Uitgangspunt is dat gebrek aan passende financiering in een aantrekkende economie geen groeibreker mag zijn.’

NVB - Topoverleg MKB

Het initiatief volgt op de aankondiging van minister Kamp van Economische Zaken om te komen tot één loket voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Voor dat doel lanceerden NVB en MKB Nederland eind vorig jaar de vernieuwde Ondernemerskredietdesk. Daarop kunnen ondernemers zien welke aanbieders van financiering op de markt zijn en welke stappen zij moeten zetten om tot een kansrijke financieringsaanvraag te komen, zoals het opstellen van een ondernemingsplan.

Financiering is in veel gevallen niet langer iets tussen twee partijen en daarom is een brede aanwezigheid van stakeholders bij de top gewenst, aldus Buijink. Qua opzet van de top valt te denken aan bij voorbeeld paneldebatten en het presenteren van de ervaringen van ondernemingen die op een manier gefinancierd zijn die representatief is voor de toekomst. Initiatiefnemers werken de top komende weken verder uit.