Julius Baer: Concentratie vermogen in Europa neemt toe

06 oktober 2014 Banken.nl 5 min. leestijd

De concentratie van het vermogen in Europa is weer aan het stijgen. Gemiddeld genomen heeft de rijkste 10% van de Europese huishoudens meer dan de helft van het totale Europese vermogen in bezit. Dat concludeert Julius Baer op basis van haar European Wealth Report. In het rapport brengt Julius Baer de ontwikkeling van welvaart en de hedendaagse uitdagingen van vermogenden in Europa in kaart.

Ontwikkling vermogen verschilt per land

De welvaart in Europa steeg in 2013 uit boven zijn piek van voor de crisis en bereikte een hoogtepunt van €56 biljoen, een stijging van 1,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. De ontwikkeling van vermogen verloopt echter sinds de crisis in 2007 zeer verschillend in de diverse landen. Zo zagen landen als Zwitserland en Duitsland het netto vermogen met meer dan EUR 1 biljoen en EUR 2 biljoen stijgen ten opzichte van voor de crisis, terwijl dit in Spanje en Griekenland respectievelijk met 28% en 23% daalde. Dit staat gelijk aan een daling van het privévermogen in absolute zin van respectievelijk €1,4 biljoen en €169 miljard.

 

Julius Bear - Welvaart

Duitsland heeft het meeste aantal miljonairs

Het rapport concludeert verder dat meer dan twee derde van het Europese vermogen zich bevindt in de kernlanden Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. Deze landen hebben ook het grootste aantal vermogende huishoudens: Duitsland gaat aan kop met 1,4 miljoen ‘miljonair huishoudens’, Frankrijk volgt met 1,3 miljoen, daarna komt Italië met 818.000 en tenslotte het Verenigd Koninkrijk dat 796.000 dergelijke huishoudens heeft.

Het beeld verandert echter wanneer je het niveau bekijkt van het gemiddelde vermogen per volwassene in Europa. De kleinere kernlanden, zoals Luxemburg en Zwitserland, hebben het hoogste gemiddelde vermogensniveau per volwassene met respectievelijk EUR 432.000 en EUR 394.600 per volwassene. Dit is aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde van EUR 167.100, terwijl dit in Spanje op slechts EUR 92.300 wordt geschat en in Griekenland op EUR 58.900 per volwassene.

Concentratie van vermogen stijgt

De welvaartsverdeling in Europa varieert constant. Het rapport schat echter dat gemiddeld genomen de rijkste 10% van de Europese huishoudens meer dan de helft van het totale Europese vermogen bezit, terwijl de onderste helft van de vermogensbezitters minder dan 10% van dit totale Europese vermogen in eigendom heeft. De concentratie van vermogen was het hoogste in Oostenrijk en Duitsland (40% en 35% van het totale privévermogen is in handen van de rijkste 1%). Het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Nederland hadden de laagste concentratie (15% of minder van het totale privévermogen is in handen van de rijkste 1%). De nieuwe langetermijn data die in het rapport worden aangehaald suggereren, dat de concentratie van het vermogen in Europa weer aan het stijgen is, nadat er in de 20e eeuw veel Europees vermogen vernietigd is vanwege de twee wereldoorlogen en de grote depressie van 1929.

Rol familiebedrijven wordt groter

Het rapport onderzoekt ook de rol van familiebedrijven bij het opbouwen van vermogen. Robert Ruttmann en Dimitri Bellas, de hoofdauteurs van het rapport, constateerden, dat veel van Europa’s meest bestendige familiebedrijven nog altijd goed in staat zijn om economische vooruitgang (en opbouw van familievermogen) te realiseren in de 21e eeuw.

Julius Bear - Welvaart 2

“Zolang de kapitaalsopbrengsten de economische groeicijfers in Europa overstijgen, zullen Europese vermogende families een groter deel van de steeds ruimer wordende vermogenskoek weten te bemachtigen”, aldus Robert Ruttmann. “Deze trend zal een aantal gevolgen hebben, variërend van het ‘vermogenseffect’ (het verhogen van de vraag naar en de prijzen van luxe goederen), tot aan het toenemende belang van vermogensoverdracht tussen de generaties, zowel in omvang als in complexiteit”, vervolgt Dimitri Bellas. Het rapport laat zien dat de gemiddelde prijzen van luxe goederen – dure wijnen, design handtassen en sportauto’s – minstens twee keer zo hard groeien als de inflatie. Sinds 2004 zijn de gemiddelde prijzen van luxe goederen gestegen met 38% vergeleken met 18% stijging van de Europese inflatie.

European Wealth Report

Boris F.J. Collardi, CEO van Bank Julius Baer, voegt hier aan toe: “De eerste editie van het European Wealth Report van Julius Baer biedt lezers veel nieuwe inzichten met betrekking tot welvaart in Europa. Dit rapport laat in brede zin zien hoe betrokken Julius Baer is bij het ondersteunen van onze cliënten om met de complexe materie om te gaan. Dit doen we door op trends te anticiperen, best-in-class diensten te bieden en ons exclusief te richten op de particuliere cliënt”.

Burkhard Varnholt, CIO en Hoofd van de Investment Solutions Group, voegt toe: “In de 21e eeuw zal het van cruciaal belang zijn dat zakelijke leiders, beleidsmakers, ondernemers en vermogensbezitters samenwerken om een omgeving te creëren waarin het actief uitwisselen van ideeën de basis vormt voor sociale vooruitgang in Europa. Wij hopen dat dit rapport een bijdrage levert in deze richting.”