Dijsselbloem scherpt bonuswet verder aan bij misbruik

03 oktober 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Als banken misbruik maken van de uitzonderingen op de strenge bonusregels en daarmee de bonuswet omzeilen dan zal de wet verder worden aangescherpt. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdagavond in de Tweede Kamer. Voor een aantal partijen in de Tweede Kamer gaat de bonuswetgeving niet ver genoeg. Volgens de VVD kent de wet vreemde en oneerlijke neveneffecten.

Donderdag 2 oktober verdedigde Jeroen Dijsselbloem zijn nieuwe bonuswetgeving voor de financiële sector. Met het veelbesproken bonusplafond voor bankiers gaat Nederland veel verder dan de andere Europese landen. Volgens Europese richtlijnen mag de bonus voor een bepaalde groep medewerkers maximaal 100% van het vaste salaris bedragen. In Nederland worden de bonussen in de financiële sector beperkt tot maximaal 20% van het vaste salaris.

Uitzonderingen op de wet

De wet biedt echter ook uitzonderingsmogelijkheden. Zo gelden uitzonderingen voor bijvoorbeeld zeer gespecialiseerd ICT-personeel en zeer getalenteerde werknemers. Voorwaarden hierbij is wel dat het gemiddelde van de groep waarin die werknemer valt wel op maximaal 20% komt. De Nederlandsche Bank gaat op het gebruik van die uitzonderingen toezien. Uitzonderingen op de strenge bonusregels verdwijnen als blijkt dat de financiële sector er misbruik van maakt. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdagavond in de Tweede Kamer.

Bonuswet

VVD

De VVD uitte kritiek op de bonuswet. Volgens VVD-Kamerlid Aukje de Vries kent de wet vreemde en oneerlijke neveneffecten. De uitzonderingen leiden tot oneerlijke concurrentie. De VVD wil ook graag zien dat dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven in het buitenland niet onder de wet gaan vallen.

PVDA

De PVDA pleit voor hogere boetes indien te hoge bonussen worden verstrekt. De PvdA wil dat er een maximumboete komt van €4 miljoen. Bij herhaling zou dat moeten oplopen tot boven de €10 miljoen.

SP

SP-Kamerlid Arnold Merkies steunt het wetsvoorstel maar betreurt de uitzonderingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht. Hij wil de wet aanscherpen en ook het vaste salaris van bestuurders van banken wettelijk vast te leggen.

Groenlinks

GroenLinks wil dat in de financiële sector de best betaalde werknemer van de onderneming maximaal 20 maal zo veel mag verdienen als de laagst betaalde werknemer.