Vijf organisaties participeren in Startpunt Geldzaken

15 augustus 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Het initiatief Startpunt Geldzaken dat consumenten moeten helpen bij het in balans brengen en houden van de persoonlijke financiën heeft inmiddels vijf organisaties aan zich weten te binden. Het startpunt is een initiatief van Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB NL).

Hulp voor consument bij geldzaken

De vier partijen vinden dat het voor consumenten nu te lastig is om goede onafhankelijke informatie over geld te krijgen. De informatie is te veel versnipperd bij verschillende partijen aanwezig. Het Startpunt Geldzaken maakt het voor alle inkomensgroepen eenvoudiger om met hun geldvragen aan de slag te gaan. De consument die wil weten of beleggen iets voor hem is, hoe hij zijn inkomen na pensionering veilig kan stellen en hoe hij beter kan rondkomen, iedereen kan straks online terecht bij het Startpunt Geldzaken. Door deze intensieve samenwerking verwachten de organisaties de consument beter te kunnen bedienen.

Startpunt Geldzaken

Vijf organisaties participeren

Vijf organisaties participeren in het initiatief: gemeente Rotterdam, PostNL, Alliander Personeelsfonds, internetbroker DEGIRO en autoservicebedrijf Kwik-Fit. Ze leveren een financiële bijdrage en krijgen daarmee toegang op hun website tot het startpunt. De noodzaak van dit startpunt wordt breed erkend door de maatschappij en veel partijen onderzoeken mogelijkheden om gebruik te maken van de diensten van het Startpunt. Nibud ziet dit als een bevestiging van de noodzaak van dit initiatief en verwacht dat ook andere partijen hierop inhaken. Na de zomer start het Startpunt Geldzaken als pilot bij de vijf organisaties.

Meerwaarde voor organisaties

De partijen die een financiële bijdrage hebben toegezegd, hebben ieder hun eigen beweegredenen en problematiek waarom deelnemen aan dit initiatief zo urgent is. Zo ook Alliander en DEGIRO.

Manfred Vorwerk, voorzitter Alliander Personeelsfonds: "Het Alliander Personeelsfonds wil medewerkers en gepensioneerden helpen die onvoorzien in financiële problemen komen. Inzicht in je inkomsten en uitgaven en advies over geldzaken is daarbij van belang. De geldplannen van het Startpunt Geldzaken bieden medewerkers en gepensioneerden de gelegenheid zelf tijdig maatregelen te nemen om problemen te voorkomen."

Gijs Nagel, directeur DEGIRO: "Het is van belang dat de financiële consument objectieve en onafhankelijke informatie krijgt op basis waarvan hij keuzes kan maken over sparen en beleggen. De samenwerking van Nibud, VEH, VEB en FPSB NL biedt daartoe een betrouwbaar startpunt."