Nederlandse beurs geen groeimotor voor onderneming

11 juli 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De publieke aandelenmarkt verliest aanzienlijk terrein in haar functie als groeimotor voor Nederlandse ondernemingen. Het aantal Nederlandse ondernemingen met een notering aan de Amsterdamse beurs is tussen 2003 en 2014 gedaald van 160 naar nauwelijks 100 ondernemingen. Eumedion concludeert in een onderzoek dat kleine en middelgrote bedrijven nauwelijks toegang hebben tot kapitaal en dat Nederlandse beleggers een beperkte keuze hebben om in ondernemingen ‘van eigen bodem’ te beleggen.

Beurs niet aantrekkelijk en drempel te hoog

Het blijkt dat vooral kleinere bedrijven de beurs niet meer zien als een aantrekkelijk instrument om hun groei te financieren. Dat concludeert Eumedion, het corporate governance forum van Nederlandse institutionele beleggers, in een onderzoek naar de rol en functie van de publieke aandelenmarkt voor Nederlandse ondernemingen. Eumedion vindt dat er gerichte maatregelen nodig zijn, om de rol van de beurs als aanjaagwiel voor het financieren van groei van kleinere ondernemingen te promoten. Het beleggersplatform vindt de drempel om als kleinere onderneming naar de beurs te gaan, te hoog. Het platform adviseert dan ook om de kosten van begeleidende banken, noteringskosten en advieskosten te verlagen.

Beursplein

Eumedion kom teh te concrete aanbevelingen

Eumedion vindt het ook belangrijk om het aantrekken van eigen vermogen te stimuleren. Het platform wil dit doen door meer evenwicht aan te brengen in de fiscale behandeling van vreemd en eigen vermogen en door de deelnemingsvrijstelling te verlagen van 5% naar 3%. Verder wil het beleggersplatform stimuleren dat pensioenfondsen en verzekeraars grotere belangen in ondernemingen nemen, door het wegnemen van toezichts- en wettelijke belemmeringen. Ook vindt Eumedion het wenselijk dat er meer ingezet wordt op betrokken en actief aandeelhouderschap door institutionele beleggers met een lange termijnhorizon bij Nederlandse ondernemingen, ook al zijn zij middelgroot of klein.

Meer maatwerk voor kleinere ondernemingen

Tevens wil Eumedion door de introductie van specifieke (Europese) sectorindices de verhandelbaarheid van de aandelen van kleine en middelgrote beursondernemingen vergroten. Daarnaast wil het beleggersplatform dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van een ‘lichter’ boekhoudregime voor kleinere, nieuwe beursondernemingen. Eumedion pleit er in het onderzoeksrappoprt ook voor om potentiële kleine en middelgrote beursondernemingen actiever en meer gericht te benaderen.

Risico op equity gap

“Nu de banken hogere eisen stellen aan de omvang van het eigen vermogen is het zorgwekkend dat de route naar de Nederlandse publieke aandelenmarkt nauwelijks open blijkt te zijn om dit eigen vermogen op te halen. Wanneer de publieke aandelenmarkt de groeibehoefte van ondernemingen niet kan bevredigen, ontstaat er een equity gap. Dit kan ondernemingen dwingen te kiezen om minder te investeren en te groeien of om groei toch met schuld te financieren. Ook in breder Europees en internationaal verband zijn er zorgen over de rol en de functie van publieke aandelenmarkten”, stelt Eumedion in het gepubliceerde onderzoek.