ABN AMRO: Innovatie aanbod en prijs dierentuin nodig

08 juli 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Onder invloed van de crisis daalde het aantal bezoekers aan dierentuinen. In 2008 trokken de tien grootste dierentuinen ruim 9,5 miljoen bezoekers. In 2013 was dit met 7,5% gedaald tot 8,9 miljoen bezoekers.

Minder bezoekers en lagere subsidies

Dit is volgens ABN AMRO opmerkelijk, omdat de attractieparken zich beter wisten te positioneren. Zij zagen het aantal bezoekers tijdens de crisis met zo’n 17% stijgen. Het gevolg is dat er in 2013 nog maar vijf dierentuinen in de Top-20 van de best bezochte attracties van Nederland staan. Tien jaar geleden waren dit er acht. Ook andere inkomstenbronnen van dierentuinen kwamen de afgelopen jaren onder druk te staan. Zo kregen veel dierentuinen in het verleden subsidies van lokale overheden. Nu lagere overheden steeds meer taken krijgen en zij opnieuw naar hun kosten moeten kijken, nemen deze gemeentelijke subsidies af.

ABN AMRO - Dierentuin

Inzetten op meer bezoekers en meer besteding

Ter compensatie van dalende inkomsten stegen de entreeprijzen van dierentuinen in de afgelopen jaren sterker dan de inflatie en het gemiddelde in de totale dagrecreatiesector. Attractieparken kozen er in de laatste twee jaar juist voor de stijging van entreeprijzen te temperen. In tegenstelling tot dierentuinen zagen zij hun bezoekersaantallen stijgen. Dierentuinen moeten volgens ABN AMRO nu naar andere mogelijkheden kijken om hun inkomsten te verhogen. Dit kan volgens de bank op twee manieren: door sterk in te zetten op het vergroten van het aantal bezoekers en/of door bezoekers te verleiden om meer te besteden in het park. Dit is mogelijk door een meer gevarieerd horeca-aanbod of specifiek retail-aanbod aan te bieden.

Mogelijkheden buiten grenzen dagrecreatie benutten

Dierentuinen kunnen hier volgens ABN AMRO invulling aan geven door meer bezoekers meer beleving te bieden, bijvoorbeeld door het park open te stellen voor andere activiteiten, zoals concerten en optredens. Bovendien hebben dierentuinen een educatieve functie en kunnen zij het publiek via gerichte educatieve programma’s enthousiasmeren. Verder denkt ABN AMRO dat dierentuinen winst kunnen behalen door hun tariefstructuur onder de loep te nemen en te experimenteren met dynamic pricing. Zo kan op traditioneel minder drukke dagen extra publiek worden getrokken door de toegangsprijs te laten dalen en kan voor specifieke onderdelen van het park juist (extra) entree worden gevraagd.