Targo Raus treedt terug als CEO van BIGBANK

17 januari 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Targo Raus, voorzitter van de raad van bestuur van BIGBANK, een internationale financiële dienstverlener met het hoofdkantoor in Estland, treedt per 31 januari 2013 terug. Zijn taken als voorzitter zullen worden waargenomen door Kaido Saar, die op dit moment lid van de raad van bestuur is. 

Parvel Pruunsild, voorzitter van de raad van commissarissen van BIGBANK, zegt in een toelichting dat Targo Raus vrijwillig terugtreedt als voorzitter van de raad van bestuur en zijn intentie om te vertrekken al enige tijd geleden heeft aangekondigd. “Zoals we toen hebben afgesproken, heeft hij nog geholpen bij het opstellen van de resultaten over 2012 en zal hij de onderneming eind januari verlaten.”

Pruunsild benadrukt dat de bijdrage van Targo Raus, die BIGBANK sinds 2003 heeft geleid, niet mag worden onderschat: “In deze periode maakten we zowel de kredietcrisis als de economische recessie mee, maar ook de snelle ontwikkeling en het economische succes van BIGBANK. Het leiderschap van Targo Raus heeft BIGBANK gemaakt tot de goedgekapitaliseerde internationale onderneming die ze nu is.”

Targo Raus

Targo Raus is sinds 2003 voorzitter van de raad van bestuur van BIGBANK. Van 1992–2000 was hij lid van de raad van bestuur van Eesti Ühispank en haar rechtsvoorganger Tallinna Pank. “Dit jaar werk ik tien jaar bij BIGBANK, en meer dan twintig jaar in het Estlandse bankwezen. Voor mij is de tijd gekomen om deze bladzijde om te slaan. Ik geef het roer met een gerust hart over. BIGBANK heeft de recessiejaren overleefd. De omvang van de activiteiten ligt weer op het niveau van 2007, terwijl de basis nu veel steviger is, zowel in economische, als in geografische zin”, aldus Targo Raus.

Kaido Saar

Vanaf 1 februari 2013 neemt Kaido Saar de verantwoordelijkheden van voorzitter van de raad van bestuur van BIGBANK waar. Tot op heden is hij hoofd Sales and Marketing. BIGBANK is een zoekprocedure gestart voor de selectie van de persoon die de post van voorzitter van de raad van bestuur kan vervullen. Het resultaat hiervan zal binnen enkele maanden bekend worden.

Kaido Saar heeft sinds 2002 diverse functie bekleed binnen BIGBANK en is sinds 2007 lid van de raad van bestuur.