Trends van invloed op de ontwikkeling van post-trade securities

17 december 2020 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In samenwerking met adviesbureau Turner uit Leusden heeft de Dutch trade association for the securities industry (DACSI) een strategische marktevaluatie uitgevoerd. In het rapport ‘Future scenarios for the securities post-trade industry’ gaan zij in op actuele trends in de sector en waarschijnlijke toekomstscenario’s. 

De wereld van post-trade securities – die zowel effecten als derivaten omvat – is een complexe. Een echt goede Nederlandse vertaling valt bovendien nauwelijks te bedenken. De sector staat voor een golf van verandering, gevoed door technologische ontwikkelingen, consolidatie, economische druk en nieuwe manieren van werken.

Onbetwist de grootste variabele echter blijft nog altijd wet- en regelgeving. “Het is relatief veilig om te stellen dat post-trade actoren veel middelen kwijt zijn geweest aan de implementatie van nieuwe wetgeving, zoals MiFID2, EMIR, SFTR, SRD2 en CSDR”, aldus Henk Bruggeman, managing director van DACSI. Deze snelle ontwikkeling in wetgeving, veelal vanuit de EU gedreven, is bedoeld om de sector transparanter, veiliger en meer klantgericht te maken. 

Mapping of reform issues and some regulations

Naar verwachting zal dit onderwerp tot de kern blijven horen van veranderstrategieën, maar in het licht van bredere ontwikkelingen zullen partijen in dit segment zich tegelijkertijd moeten voorbereiden op een ‘sterk andere toekomst’, denkt Bruggeman. Om hierop in te spelen en relevante spelers te ondersteunen in hun toekomstige strategie heeft DACSI de samenwerking gezocht met Turner, een adviesbureau gespecialiseerd in strategie-executie.

Bruggeman: “Samen met specialisten uit de sector hebben we doorslaggevende trends en ontwikkelingen in kaart gebracht en met behulp van scenario-analyse routekaarten opgesteld, die inspelen op de waarschijnlijke toekomst én op mogelijke alternatieven. Daaruit komen vier scenario’s naar voren die een beeld geven van hoe de post-trade sector er in 2025 uit kan komen te zien en wat de grootste invloed gaat zijn voor CCP’s, CSD’s en toezichthouders, alsook voor andere post-trade actoren.”

Belangrijkste trends

De onderzoekers presenteren vijf trends die de toekomst zullen domineren: politieke onzekerheid, integratie van financiële markten binnen de EU, technologische innovatie, harmonisatie en standaardisatie binnen de verwerking van post-trade processen en oplossingen en de mate van horizontale en verticale integratie van activiteiten. 

“Het is helder dat een golf aan trends en ontwikkelingen invloed gaat hebben op de toekomst van post-trade securities in Europa”, zegt Bruggeman. De impact van deze ontwikkelingen hangt af van de snelheid waarin ze zich gaan ontvouwen, in het bijzonder de integratie van de Europese financiële markten en de snelheid van technologische innovatie. 

Clusters of trends and developments

“Deze kritieke onzekerheden hebben een enorme invloed op de toekomst en zijn momenteel hoogst onzeker.” Deze twee onzekerheden illustreren in de evaluatie van DACSI en Turner de ‘axes of change’ en beïnvloeden elk van de andere vastgestelde onderdelen, namelijk regulering, toezicht, nationale grenzen, technologische infrastructuur en concurrentie en consolidatie.

Toekomstige scenario’s

De scenario’s en de invloeden die hieruit voortkomen variëren van een situatie van ‘Great reversal’, waarin weinig vooruitgang wordt geboekt en een groot deel van het systeem zijn status quo behoudt, tot een ingrijpend scenario van ‘In transition’, waarbij versnelde Europese integratie en snelle technologische ontwikkeling hun invloed doen gelden op business modellen, bedrijfsactiviteiten en risk. 

Linksom of rechtsom, de auteurs ontwaren een aantal gemene delers. “Technologie gaat ongetwijfeld een grote impact hadden op post-trade”, denkt Bruggeman. “Er zal ook een golf van consolidatie komen onder huidige marktpartijen. In alle scenario’s zullen huidige marktpartijen hun samenwerking met fintechs gaan intensiveren, tegen een achtergrond van meer harmonisatie en standaardisatie”, besluit Bruggeman.

Een overzicht van de scenario’s en voornaamste impactgebieden: 

Scenarios and impact areas