Holland Financial Centre stopt in zijn huidige vorm

06 februari 2013 Banken.nl

Het bestuur van de Stichting Holland Financial Centre heeft besloten Stichting Holland Financial Centre in zijn huidige vorm te beëindigen.

De Minister van Financiën, alsmede de financieel woordvoerders van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben uitgesproken dat zij de publiek-private samenwerking in Stichting Holland Financial Centre niet langer wenselijk achten, omdat dit een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en overheid met zich meebrengt.

Het bestuur van Holland Financial Centre constateert dat daarmee een belangrijke pijler onder het platform wegvalt en dit samenwerkingsverband nu onvoldoende draagvlak heeft.

Met de deelnemers zal nader overleg plaatsvinden welke activiteiten worden voortgezet en in welke structuur.