Nederlandse Schuldhulproute lanceert online zelftest voor ondernemers

29 oktober 2020 Banken.nl 3 min. leestijd

De Nederlandse Schuldhulproute heeft een online zelftest gelanceerd voor ondernemers om hun financiële situatie in kaart te brengen.

Om de schuldenproblematiek tegen te gaan – vorig jaar jaar kampten In ons land zo'n 2,3 miljoen Nederlandse huishoudens met structurele betalingsachterstanden – werd in 2019 het programma de 'Nederlandse Schuldhulproute' (NSR) opgetuigd. Initiatiefnemers zijn onder andere de vier grootste banken van ons land, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Daarnaast leveren verschillende gemeenten en initiatieven als Geldfit, SchuldenlabNL, Moedige Dialoog en fiKks een significante bijdrage aan de NSR.

Het NSR-programma wordt omschreven als "één weg naar passende schuldhulp, voor alle mensen in Nederland". In de NSR zetten de verschillende partners zich gezamenlijk in om te voorkomen dat betalingsproblemen uitgroeien tot schuldzorgen. De NSR is een opschaling van de succesvolle pilot ‘Samen schuldzorgen voorkomen’, die in 2019 werd gestart op initiatief van banken. De Nederlandse Schuldhulproute verlaagt de drempel naar passende schuldhulp, verkort de tijd dat mensen in actie komen en is gericht op maximale effectiviteit – door continu meten en bijsturen.Naast de vele huishoudens van ons land, bevinden in de huidige coronatijd ook tal van organisaties, groot en klein, zich in toenemende mate in zwaar weer. Vooral kleinere ondernemers en zzp’ers worstelen om hun hoofd boven water te houden, nu de overheid de onder meer opnieuw de horeca op slot heeft gedaan, evenals zware restricties heeft opgelegd op de evenementenbranche.

Om de diverse groep van ondernemers te helpen hun financiële situatie inzichtelijk te maken en te informeren waar ze mogelijk voor financiële ondersteuning kunnen aankloppen, heeft de Nederlandse Schuldhulproute recent een gratis online zelftest gelanceerd –Geldfit Zakelijk – die daarmee een vast onderdeel is geworden van het palet aan initiatieven van de NSR, met als doel schuldzorgen schuldzorgen te verminderen. “Door middel van Geldfit Zakelijk kunnen ondernemers nu snel beeld krijgen van hun situatie. Ze ontvangen tips en krijgen een overzicht van alle mogelijkheden die er zijn”, aldus de initiatiefnemers.

De behoefte aan deze tool is evident. Ondernemers en zzp’ers willen immers graag weten hoe zij er financieel voor staan. In deze tijd krijgen ze steeds vaker te maken met financiële onzekerheden. Martin Suithoff, directeur van de Nederlandse Schuldhulproute, licht toe: “Een groot deel van de ondernemers is onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die de overheid en de lokale gemeenten bieden om ondernemers bij te staan.”

Risicogroep

“Ondernemers vormen één van de beoogde risicodoelgroepen. De behoefte aan een specifiek kanaal voor ondernemers is daarmee actueler dan ooit”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, over het iniatief, om daar nog aan toe te voegen: “Door de coronacrisis ontstaan er naar verwachting nieuwe risicovolle doelgroepen met betalingsachterstanden of schulden.” De komende maanden wordt het aanbod verder uitgebreid en geoptimaliseerd.