Grote bankenfusie op handen in Spanje

28 september 2020 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De Spaanse banken Caixabank en Bankia staan voor een samensmelting. Caixabank betaalt €3,8 miljard voor Bankie, waarbij men jaarlijks rekent op synergievoordelen van €770 miljoen en €290 miljoen extra omzet. Samen vormen zij straks met afstand de grootste bank in Spanje. De directies van beide banken kwamen een ruime week geleden tot een akkoord. De sterk verslechterde economische situatie is een voorname drijfveer voor de fusie. 

Net voor de financiële crisis telde Spanje nog ruim veertig banken, met een paar hele grote en een heleboel kleintjes. Toen de crisis veel druk zette op de verdiencapaciteit vond een forse consolidatie plaats binnen de Spaanse bankensector. In amper vijf jaar tijd ontwikkelde het gefragmenteerde bankenlandschap zich tot een gezelschap van twaalf banken van gemiddelde grootte. 

Bankia is één van de namen die tijdens die fase ontstond en was het resultaat van de fusie van zeven regionale ‘cajas’. Helemaal levensvatbaar was de nieuw ontstane bank echter niet, want twee jaar later stak de Spaanse regering €22 miljard in de bank om te voorkomen dat deze zou omvallen. Madrid heeft nu nog 62% van de aandelen van Bankia in handen, bij de fusiebank is dat straks nog maar 16%. Geleidelijk aan ziet de Spaanse belastingbetaler iets van het geld terug, temeer omdat de beurskoers volgens verwachtingen tot 28% hoger uitkomt in 2022. 

Caixabank is in dezelfde periode ontstaan, als afgeleide van La Caixa, een financieel conglomeraat dat spaar- en pensioentegoeden beheert voor Catalonië en de Balearen-archipel. Na wat kleinere overnames en een grote overname van Banco de Valencia is Caixabank uitgegroeid tot de derde grootste bank van het Zuid-Europese land. De twee grootste zijn nu nog Banco Santander en BBVA, twee banken die vooral ook erg groot zijn in het buitenland. 

Corona als katalysator

Samen worden Caixabank en Bankia de grootste bank in Spanje, met een balanstotaal van €664 miljard en een marktwaarde van zo’n €16 miljard. Men verwacht door de fusie jaarlijkse synergievoordelen van €770 miljoen en €290 miljoen extra omzet te realiseren. Begin 2021 moet de overname zijn afgerond.

De fusie kan moeilijk los worden gezien van de plotseling uitgebroken economische malaise, niet in de laatste plaats in Spanje. Spanje telde relatief veel coronadoden en kreeg een geweldige dreun door het wegblijven van toerisme, één van de voornaamste inkomstenbronnen van de Spaanse economie. Dat tegen een achtergrond waarin het sowieso al uitdagend was om geld te verdienen vanwege de lage rentestanden.