Scholen succesvol in crowdfunding zonnepanelen

12 mei 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Geert Groote College in Amsterdam heeft via crowdfunding onder ouders, leerlingen en het schoolbestuur bijna €10.000 bij elkaar gebracht voor de installatie van 25 zonnepanelen. ABN AMRO schenkt de eerste twee panelen. De zonnepanelen leveren de school tientallen jaren schone energie. Het past bij de vrije school om bewust om te gaan met het milieu en het gebruik van energie. Door zonnepanelen op het dak te plaatsen, worden de medewerkers en leerlingen bewust van duurzame energiebronnen. De energierekening gaat ook omlaag, waardoor de school de komende jaren meer geld kan besteden aan onderwijs.

Het initiatief voor de zonnepanelen actie lag bij leerlingen

Een groep enthousiaste leerlingen van het Geert Groote College heeft het voortouw genomen bij deze duurzame actie. De leerlingen bedachten een slagzin en zetten acties op touw om fondsen te werven. Zij hebben om papierverspilling in de hand te houden een beperkt aantal flyers verspreid.

Zonnepanelen op dak

Duurzame combinatie Eerst de Klas en Doneer de Zon

De leerlingen kregen hulp van twee gedreven leraren. Laurens van der Graaff en Marloes van Putten volgen bij ABN AMRO het traineeship Eerst de Klas. In dit traineeship van het ministerie van OC&W worden excellente academici uitgedaagd ervaring op te doen in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Laurens en Marloes staan vier dagen per week voor de klas, respectievelijk als docent Nederlands en Aardrijkskunde. Iedere vrijdag werken ze bij ABN AMRO aan Doneer de Zon.  Laurens en Marloes hebben het Doneer de Zon project uitgevoerd samen met stagebegeleider Jan Raes en kantoordirecteur van Amsterdam Apollolaan, Joost van Dolen.

Inzicht in financieren vermindering energiegebruik

Joost van Dolen stelde zijn kantoor aan de Apollolaan open voor de brainstorm onder de leerlingen van het Geert Groote College. Deze brainstormsessie leverde energie en ideeën op om de crowdfunding actie te laten slagen. Docenten Laurens en Marloes sluiten het Doneer de Zon project af met een promotie- en toekomstdocument voor andere scholen. Hierin staat beschreven hoe scholen een donatieactie kunnen opzetten en een vermindering van het energieverbruik kunnen financieren. Zij geven nu het stokje door en delen hun ervaringen met collega's.

Iedereen kan doneren voor een stukje zonnepaneel

Doneer de Zon is een actie van sociaal ondernemer Zonline en duurzaamheidsplatform Urgenda. De actie richt zich via crowdfunding op organisaties die wel naar duurzaamheid streven maar weinig budget voor langetermijn investeringen hebben. ABN AMRO is partner van Doneer de Zon. ABN AMRO doneert de eerste tien scholen die een succesvolle crowdfundingsactie opzetten twee zonnepanelen. Er zijn reeds vier scholen die een crowdfundingsactie succesvol hebben voltooid.