ING vraagt loonoffer van consultancybureaus

18 juni 2020 Banken.nl 2 min. leestijd

ING ziet zich genoodzaakt om consultancybureaus waar het in Nederland en België mee samenwerkt te vragen om hun tarieven met een vijfde te verlagen, over de periode van juli tot het einde van het jaar. Ook wil ING dat de consultants in die periode verplicht vijf weken vrij nemen. In totaal zou het gaan om zo’n  2600 consultants in Nederland en zo'n 700 in België. 

Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd heeft ING middels een brief aan consultancyfirma’s waar het mee samenwerkt gevraagd om een tariefverlaging van 20%. Het FD volgde dit nieuws op dat ING in Nederland hetzelfde nastreeft. Naast een loonoffer wordt ook op het gebied van werkuren gevraagd om maatregelen, waaronder werkweken van maximaal 4,5 dag of 36 uur, geen mogelijkheid tot overuren en verplicht vijf weken vrijaf tussen juli en eind december. De bank geeft aan dat het nodig is om de kosten te drukken, maar ook ervoor te willen waken dat consultants voldoende vrije tijd over houden. 

Het vragen van een loonoffer is iets on-Nederlands en bijna iets on-Europees. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk profiteren werknemers in dit deel van de wereld doorgaans minder van economisch goede tijden, maar wordt hen ook niet gevraagd om een loonoffer als het tegen zit. Toch ziet ING zich momenteel genoodzaakt tot deze onorthodoxe bezuinigingsmaatregel.  

ING Nederland heeft ongeveer 5000 externe krachten actief binnen de organisatie, waarvan er 2600 mogelijk iets gaan merken van de plannen. In België gaat het om zo'n 700 personen. Een groot deel daarvan richt zich op IT-projecten, zoals het project waar eerder deze week nog het één en ander om te doen was. Tegenover De Tijd geeft de oranje bank aan: “We zijn ons ervan bewust dat de inspanningen die we vragen niet evident zijn. We doen er alles aan de werkgelegenheid van de externe collega's veilig te stellen.”

De Tijd haalt verder nog een anonieme bron van ING die vermoedt dat er meer aan de hand is dan alleen kostenbesparing. Deze verwijst naar het hierboven genoemde IT-project. “Ik sluit niet uit dat de maatregelen een manier zijn om het Unite-project nog wat af te remmen zodat de bank daar later een andere richting mee kan inslaan”, aldus de bron in kwestie. 

De bank kan nog niet zeggen of de bureaus akkoord gaan met het voorstel. Ongetwijfeld willen deze partijen zich ook even beraden. Tegenover het FD geeft ING aan te hopen dat het niet ten koste gaat van de persoonlijke bezoldiging van consultants. Tegelijkertijd erkent ING dat het niet nauwkeurig kan inschatten in welke mate consultancybureaus een eventueel tariefoffer gaan doorberekenen aan hun medewerkers. Dat vraagt logischerwijs het één en ander van de reserves van deze partijen.