ABN AMRO: In 2014 profiteren sectoren van herstel

09 mei 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

De positieve effecten van het economisch herstel in Nederland worden steeds duidelijker. Het consumentenvertrouwen verbetert en de bedrijfsinvesteringen nemen toe. Ook de verwachtingen voor het besteedbaar inkomen en de consumptie zijn gunstiger dan een jaar geleden. Bedrijven die veel exporteren - zoals de industrie, food, agri-sector en handel - hebben de wind al mee. Alle sectoren zullen van het herstel profiteren, maar er zijn sectoren, zoals de retail en bouw, waar dit pas daadwerkelijk in de loop van 2014 zichtbaar zal zijn. Dit concludeert ABN AMRO.

Sectoren profiteren van herstel

De industriële sector - één van de belangrijkste aanjagers van de Nederlandse economie - staat er sterk voor. In 2013 presteerden met name de machinebouw en de metaalproductenindustrie erg goed. Een kwart van de totale exportwaarde van Nederlandse producten betreft de export van machines en transportmaterieel. Ook voor de agrarische sector, waarvan de export in 2013 naar recordhoogte groeide, zijn de vooruitzichten goed voor 2014. ABN AMRO verwacht dat in de vervoerssector in 2014 weer sprake zal zijn van een lichte groei van omzet en volumes en ook de TMT-sector zal omzetgroei laten zien. In de retail-sector zal de volumeontwikkeling per saldo stabiliseren, na zeven achtereenvolgende jaren van dalende volumes. In de bouwsector zet het herstel in vrijwel de gehele sector in.

ABN AMRO - Herstel in 2014

De consument aan zet

Het veranderende koopgedrag van consumenten zorgt in een aantal sectoren voor ingrijpende veranderingen. Zo geldt met name voor de retail dat het de consument is die bepaalt. Zij denkt niet langer in afzonderlijke kanalen, maar wil altijd en ongeacht het kanaal kunnen overgaan tot een aankoop. Of dit online of offline is, is hieraan ondergeschikt. In de food-sector groeit de groep consumenten die meer zelfbewust koopt en is steeds meer waardering voor duurzame producten van lokale leveranciers. De TMT-sector kan zich volgens ABN AMRO opmaken voor een ingrijpende gedragsverandering onder consumenten en bedrijven. Dit is het gevolg van een ander mediagebruik en de aanwezigheid van buitenlandse tv-bedrijven, waardoor de concurrentie zal verhevigen.

Samenwerking creëert ruimte voor groei

Ook de verdere opkomst van nieuwe technologie heeft in een aantal sectoren veel impact. Zo moet de industriële sector inspelen op de behoefte aan maatwerk. Hierdoor spelen automatisering en robotisering van processen een steeds grotere rol en winnen 'Smart Factories' aan terrein. Ook in de leisure-sector is technologische vernieuwing noodzakelijk om kansen te benutten. Dit is mogelijk door internet niet alleen als afzetkanaal in te zetten, maar ook om de sector transparanter te maken. In de zakelijke dienstverlening wordt de levensduur van bedrijfsmodellen steeds korter. Hier is groei volgens ABN AMRO alleen mogelijk door te innoveren en nieuwe bedieningsconcepten te bieden. Naast innovatie is ketensamenwerking cruciaal om langdurige groei te realiseren. In de agrarische sector kan verticale samenwerking op het gebied van afzet, product- en teeltontwikkeling resulteren in een stabielere ontwikkeling van het rendement. Partijen in de bouwsector kunnen door samen te werken beter inspelen op kansen die verduurzaming en vergrijzing bieden. Ook de transportsector moet inzetten op ketentransparantie om de sector beter te positioneren voor de toekomst. "De cijfers wijzen erop dat de economische vooruitzichten in 2014 verbeteren. Tekenen van herstel zijn in alle sectoren zichtbaar. Positief is dat het economische herstel niet alleen internationaal plaatsvindt, maar ook in Nederland zelf", benadrukt Jacques van de Wal, hoofd van het Economisch Bureau van ABN AMRO. "Om ook op termijn te blijven groeien, zullen verschillende sectoren moeten investeren in samenwerking en innovatie, zodat zij tijdig kunnen inspelen op veranderingen in de markt."