ABN AMRO: beperkte reisbereidheid voor werk reduceert carrièrekansen vrouwen

17 juli 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Mannen zijn bereid bijna dubbel zoveel afstand af te leggen naar hun werk en vice versa als vrouwen. Vrouwen reizen gemiddeld 28 km voor een enkeltje, mannen gemiddeld 49 km. Daarmee beschikken mannen over een veel grotere arbeidsmarkt dan vrouwen, de cirkel waarin ze acteren is immers een heel stuk groter. De uitkomst komt naar voren in onderzoek van ABN AMRO.

Er zijn veel initiatieven die pogen onbenut vrouwelijk arbeidspotentieel te ontsluiten. Dat varieert van harde quota tot meer flexibele werkomgevingen voor bijvoorbeeld vrouwen met kinderen. De ene is succesvoller dan de ander, maar vast lijkt te staan dat er het nodige te winnen valt. Mede op basis van cijfers van uitkeringsinstantie UWV deed ABN AMRO onderzoek naar de invloed van reisbereidheid op carrièrekansen, tussen verschillende sectoren, maar ook tussen verschillende geslachten. Vrouwen blijken een stuk minder reisbelust.

Dichtbij voor de kinderen

Volgens ABN AMRO heeft een langere reistijd bij vrouwen een negatief effect op hun welzijn, waar dat bij mannen niet aantoonbaar het geval is. De bank grijpt hierbij terug op een eerder Brits onderzoek. Mede door het hebben van kinderen willen juist vrouwen liever iets dichterbij werken, om snel ter plaatse te kunnen zijn als dat nodig is. ABN AMRO rept van een ander onderzoek naar de Franse markt, waar zou blijken dat lagere reisbereidheid 10% van de gender-loonkloof bepaalt. Lagere reisbereidheid lijkt de carrièreperspectieven van vrouwen dus geen goed te doen. 

Over personeelstekorten in Nederland is inmiddels al het nodige geschreven. Het kan bovendien sterk variëren per sector. Een oplossing ligt in het stimuleren van reisbereid onder vrouwen, maar dat is er ongetwijfeld eentje voor de lange adem. Op korte termijn kunnen bedrijven die op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel beter enige flexibiliteit aan de dag leggen wat betreft thuiswerken. “Door barrières rond reisafstanden weg te nemen, kunnen zij het aantal sollicitaties op vacatures aanzienlijk verhogen. Hierbij gaat het onder meer om het expliciet weergeven van mogelijkheden om thuis te werken bij beroepen, mogelijkheden bieden tot omscholing en adverteren in gebieden waar een overschot aan vacature is”, aldus Sandra Phlippen, hoofd economisch bureau ABN AMRO. 

Naast het bieden van flexibiliteit kunnen werkgevers er volgens Phlippen ook voor kiezen om voltijdsbanen op te knippen in deeltijdbanen, ook weer om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken om toch wat verder te reizen dan ze eigenlijk zouden willen. Phlippen: “Werkgevers kunnen zo hun eigen issues rondom personeelstekorten deels verhelpen.”

Verschillen per sector en opleiding

Naast opmerkelijke verschillen tussen beide geslachten ontdekken de onderzoekers ook verschillen tussen sectoren en naar opleiding. Hoger opgeleiden zijn vaker bereid verder te reizen, mede omdat hun functies vaker de mogelijkheid bieden om nu en dan thuis te werken. Tussen de sectoren zijn de verschillen groot. Waar koks, verkoopmedewerkers of kinderopvangmedewerkers gemiddeld niet boven de 20 km uitkomen, leggen zeevaarkapiteins en diverse offshore medewerkers (machinisten, drillers etc.) meer dan 200 km af voor hun werk. Kanttekening daarbij is wel dat mensen in deze beroepen doorgaans niet op één dag op en neer gaan.