ABN AMRO: Wonen zonder energierekening

16 april 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Wonen zonder energierekening is de toekomst, aldus Jan Raes, Business Development Manager bij ABN AMRO. Raes neemt ons mee in de ambities en dilemma’s die dit onderwerp zullen gaan vormen.

Het gelijk van Arhenius

“De Zweedse scheikundige Svante Arrhenius, geboren in Stockholm in 1859, legde als eerste het verband tussen CO2 in de atmosfeer en temperatuurstijging. Op 31 maart 2014 las ik in het laatste rapport van IPCC, internationale onderzoekers naar klimaatverandering: Er is nauwelijks twijfel dat de klimaatverandering van de afgelopen zestig jaar grotendeels het gevolg is van door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Het rapport bevestigt het gelijk van Arrhenius.”

Doeners en pioniers besparen energie

“Op diezelfde 31 maart was ik, namens ABN AMRO, aanwezig bij een bewonersgroep te Den Bosch. Deze doeners en pioniers hebben het IPCC rapport niet nodig om aan de slag te gaan met energiebesparing. Zij investeren in hun woning met als resultaat lagere kosten en schone energie. Ze vervangen stap voor stap de isolatie, verwarming, verlichting en de elektriciteitsvoorziening van hun huis.”

Wonen zonder energierekening de toekomst

Wonen zonder energierekening

Nieuwbouwwoningen zonder energierekening, dit gegeven prikkelt de verbeelding van woningbezitters. Nu staan er een paar honderd en binnenkort een paar duizend van deze nieuwbouwwoningen in Nederland. Nieuwbouw gaat dus niet snel op dit gebied. Renovatie van een bestaande woning tot een woning zonder energierekening biedt kansen. Door renovatie zal het aantal woningen met een dergelijke hoge energiebesparing sterk groeien. Een energierenovatie kost gemiddeld €25.000:  €5.000 voor isolatie, €10.000 voor warmte en €10.000 voor zonnepanelen. Een meer uitdagende renovatie (bv. door achterstallig onderhoud), zal al snel €50.000 of meer kosten. De eigenaar van een te renoveren woning vraagt zich dan ook terecht af: "Wat is mijn bestaande woning waard als de energierekening na renovatie nul euro is?" We staan stil bij twee dilemma’s: de hoogte van de huidige energierekening en de waardestijging na energierenovatie.

Hoge of lage energierekening?

Hoe minder elektriciteit en gas een bewoner nu al verbruikt, hoe kleiner de financiële winst na energierenovatie. Dat klopt. Een gemiddeld gezin in Nederland betaalt €180 aan energiekosten per maand (bron: Nibud). Huiseigenaren in hetzelfde woningtype met hetzelfde bouwjaar hebben verschillende energierekeningen. Sommige zuinige gezinnen betalen circa €100 per maand, terwijl andere gezinnen €260 of meer betalen per maand. Minder zuinige eigenaren behalen dus de grootste winsten. Juist voor deze groep kan het gebruiken van wat spaargeld een goed financieel rendement opleveren. De energiebesparing levert meer op dan de ontvangen rente op het spaargeld. Bovendien kunnen zij een toekomstige waardestijging van energiezuinige woningen verwachten.

Taxatieregels van makelaar?

De huidige vuistregel voor taxatie is dat de makelaar ongeveer 70% van de renovatiekosten optelt bij de waarde. Van een energierenovatie van €25.000 ziet de eigenaar slechts €17.500 terug als waardestijging. Terwijl een goed uitgevoerde energierenovatie het bedrag van de energierekening 20 jaar of langer bespaart. De makelaarsbranche bekijkt daarom de taxatieregels opnieuw. Ze doen dit specifiek voor energierenovaties. Door langdurige lagere energiekosten kan de waardestijging daadwerkelijk hoger zijn dan de huidige 70%. Makelaars merken overigens nu al dat energiezuinige woningen beter verkopen. Ook dat is goed nieuws voor woningeigenaren.

Waarom gaan we als bank in dialoog over energiebesparing en -renovatie?

“In dialoog met bewoners, die hun energierenovatie praktisch willen aanpakken, doorgronden we als bank beter de dilemma’s en de behoeftes. Daardoor kunnen we helpen oplossingen te bedenken om energie te besparen. ABN AMRO vindt dat een betaalbare energierekening hoort bij een gezonde financiële situatie van onze klant, en een bijdrage levert aan een beter milieu”, aldus Raes.