Kwart Nederlanders onzeker over hoe aflossingsvrije hypotheek af te lossen

29 november 2018 Banken.nl 4 min. leestijd

Het is vandaag de dag een dilemma voor veel woningbezitters: hoe los ik aan het einde van de looptijd mijn (aflossingsvrije) hypotheek af? Het blijkt een groot punt van zorg voor veel mensen, 7% van de Nederlanders maakt zich hier regelmatig zorgen om. Een kwart van alle Nederlanders geeft aan niet te weten hoe ze de hypotheek in de toekomst zullen kunnen aflossen.

De Nederlandsche Bank verwacht dat tussen 2035 tot 2038 voor ruim 700.000 huishoudens de aflossingsvrije lening afloopt en hun recht op hypotheekrenteaftrek eindigt. Een deel van deze hypotheekeigenaren gaat tijdens de looptijd van de hypotheek met pensioen. 

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), heeft Novio Research onlangs onderzoek uitgevoerd binnen deze doelgroep – in totaal werden 1.050 Nederlanders met een (deels) aflossingsvrije hypotheek ondervraagd.Uit het onderzoek komt naar voren dat vrijwel iedereen (96%) met een (deels) aflossingsvrije hypotheek weet dat de hypotheek aan het einde van de looptijd moet worden afgelost. Toch weet een kwart van hen nog niet hóe de hypotheek in de toekomst moet worden afgelost en maakt een deel van hen zich hier zorgen over. 

Bekendheid ermee dat aflossingsvrije hypotheek moet worden afgelost

Invloed pensioen op inkomen

Hoewel de Nederlander best goed op de hoogte is over de impact van pensionering op het inkomen (73%), heeft 18% geen of weinig kennis over de betaalbaarheid van de hypotheek na pensioen en heeft 19% geen of weinig kennis over de mogelijkheid om in het huis te kunnen blijven wonen na het pensioen, zo blijkt uit het onderzoek. 86% van de hypotheekeigenaren heeft de intentie om zich te gaan verdiepen in dit thema.

Banken vinden het belangrijk dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek goed voorbereid zijn op de toekomst. Daarom startte de Nederlandse Vereniging van Banken in opdracht van de gezamenlijke banken op 1 oktober met de publiekscampagne ‘Word ook aflossingsblij’. Sinds de start van de campagne op 1 oktober heeft de site aflossingsblij.nl ruim 130.000 unieke bezoekers getrokken. Bijna de helft van hen maakte gebruik van de online tool om de eigen situatie te checken en ruim 30.000 bezoekers klikten door naar de eigen hypotheekverstrekker voor meer informatie. De belangrijkste vraag die bezoekers van de site hebben is of zij aan het eind van de looptijd van de hypotheek in hun huis kunnen blijven wonen. 

Op de hoogte van invloed pensioen op inkomen

Vooral ten aanzien van de door hypotheeknemers gewenste informatievoorziening, vervult de campagne in een belangrijke rol. Aleid van der Zwan, Hoofd Beleid bij de Nederlandse Vereniging van Banken: “Mensen willen vooral weten of ze straks de hypotheek nog kunnen betalen als ze met pensioen zijn. Daar kom je alleen achter door nu al even je financiële situatie in kaart te brengen. Zodat je zo nodig tijdig maatregelen kunt nemen.”

ZZP’ers

De onderzoekers keken ook specifiek naar de steeds grotere groep ZZP’ers die in ons land actief is en peilde in hoeverre deze zelfstandig ondernemer kennis hebben van en bezig zijn met de invloed van een wisselend inkomen op de betaalbaarheid van hun hypotheek. 

Hoe kijken ZZP’ers naar wisselend inkomen en pensioen

De onderzoekers schrijven: “Steeds meer Nederlanders werken flexibel of voor zichzelf. In 2017 waren dit er meer dan 1 miljoen. 36% van hen houdt zich helemaal niet of weinig bezig met de invloed van schommelingen in het inkomen op de betaalbaarheid van de hypotheek. Een contrast met het aantal ZZP’ers dat graag meer inzicht wil in de hypotheek. 96% van hen vindt het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn.