SBR Banken start pilot nieuwe manier aanvragen Standaard Bankverklaring

12 oktober 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het regelen van een Standaard Bankverklaring wordt binnenkort een stuk eenvoudiger voor ondernemers. Dat is de stellige overtuiging van SBR Banken, een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank, gericht op een soepele uitwisseling van financiële rapportages. Binnenkort start een pilot die de aanvraag van zo’n verklaring moet versnellen en vereenvoudigen, in samenwerking met afsprakenstelsel iShare en inlogsoftware eHerkenning.

Waar is een Standaard Bankverklaring voor nodig? Ondernemers vragen zo’n verklaring regelmatig aan, omdat een financiële tussenpersoon deze nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een jaarrekening of een oprichtingsakte. Het huidige proces werkt, maar kan nog verder verbeteren was de gedachte. Nu machtigen ondernemers de tussenpersoon om namens hen (de ondernemer) de verklaring aan te vragen bij de bank. Dat proces wordt ervaren als inefficiënt, tijdrovend en foutgevoelig. Bovendien grotendeels een papieren proces. SBR Banken wil het proces versnellen én vereenvoudigen, een pilot daarvoor start binnenkort. Digitaal is het sleutelwoord.

De machtiging vindt plaats met behulp van eHerkenning, software waarmee de identiteit wordt vastgesteld. Eenmaal vastgesteld kunnen ondernemers hun accountants machtigen om diensten bij de bank af te nemen of aan te vragen. De Standaard Bankverklaring is er één van. Omdat dit proces volledig digitaal gaat spaart het tijd, geld, fouten en papier.

Aanvragen Standaard Bankverklaring wordt sneller en eenvoudiger

Ondernemers kennen hun tussenpersonen dus bepaalde rechten toe. Via iShare kunnen zij die rechten beheren en differentiëren. Ingelogd met eHerkenning kunnen ze zelf instellen wie welke bankgegevens voor hoe lang mag opvragen. Met name dat differentiëren is een stap voorwaarts, tot nu toe was dat nog niet mogelijk.

Ondernemers ‘in control’

Sander Middendorp is directeur van SBR Banken en licht toe: “Het delen van data willen we een stuk makkelijker en sneller maken, onder andere met behulp van eHerkenning en iSHARE. Bovendien blijven ondernemers met SBR Banken te allen tijde ‘in control’ over hun gegevens. Alleen zij bepalen wie toegang krijgt tot welke data. De stap naar fijnmazig toekennen van rechten over wát er met de gedeelde data gedaan mag worden, past in onze toekomstvisie.”

De pilot start dit najaar. Als alles gaat zoals gehoopt is het voor ondernemers vanaf 2020 mogelijk een Standaard Bankverklaring aan te vragen via de beschreven procedure.