ABN AMRO: Bewustwording biedt vleessector kansen

27 maart 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Vlees stond in al 2013 volop in de aandacht en na de recente onthullingen van wantoestanden in de sector door TrosRadar is dit alleen nog maar versterkt. ABN AMRO verwacht dat dit resulteert in een bewuster koopgedrag van consumenten. Heldere informatie over vlees is hierbij doorslaggevend, maar een lage prijs blijft zeer relevant. Waar Duitsers zich in hun aankoopgedrag van vlees voor 2014 laten drijven door hun voorliefde voor vlees en kiezen voor producten waarvan de herkomst bekend is, letten Nederlanders het meest op prijs.

Weg vrij voor nieuwe concepten

Daarnaast spelen in Nederland de herkomst, productiewijze, smaak en de invloed op eigen gezondheid een rol. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe concepten die consumenten kunnen verleiden tot een bewuste keuze voor vlees. Dat concludeert ABN AMRO in een onderzoek waarbij zij bijna 1.100 consumenten in Nederland en Duitsland heeft gevraagd welke motieven een rol spelen bij het kopen van vlees.

ABN AMRO - Bewustwording vleesproducten

Duitsers kijken naar herkomst, Nederlanders naar prijs

Uit dit onderzoek naar de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlands varkensvlees en kip blijken forse verschillen tussen Nederlandse en Duitse consumenten. Duitsers vinden vooral de herkomst van belang en kijken daarna pas naar het prijskaartje. Zo willen 4 op de 10 Duitsers de herkomst van het product weten. Ook vinden zij de binding met boeren in de regio belangrijk en heeft 42% een uitgesproken voorkeur voor vlees uit de eigen provincie. Dat geldt maar voor 18% van de Nederlanders. Zij laten zich in hun koopgedrag het meest beïnvloeden door wat een product kost en kijken pas dan naar kenmerken als smaak, productiewijze en herkomst. Opvallend is dat Duitsers hun gedrag vaker laten beïnvloeden dan Nederlandse consumenten.

Voorkeur voor vlees uit supermarkt

De voorliefde voor vlees is onder Duitsers duidelijk groter dan in Nederland. Volgens het Productschap PVE eten Nederlanders jaarlijks 41 kilo en Duitsers 53 kilo varkensvlees per hoofd van de bevolking. In Nederland eten we daarnaast jaarlijks bijna 22,3 kilo pluimveevlees per persoon en is dit in Duitsland 18,5 kilo. Uit het onderzoek van ABN AMRO blijkt dat 40% van de Nederlandse consumenten er de voorkeur aan geeft om hun vlees bij de supermarkt met slager te halen en 25% de slager als eerste voorkeur aangeeft. Andere outlets scoren in voorkeur duidelijk lager. Duitse consumenten kopen het liefst bij de slager, 34% geeft hierbij de voorkeur aan de slagerij en 31% kiest voor een slager in de supermarkt.

Vlees uit de anonimiteit

De meeste Nederlandse consumenten zijn - ondanks minder positieve berichten over vlees in de media - niet van plan hun aankoopgedrag in 2014 te veranderen. Voor wie zegt wel te gaan minderen, geldt dat eigen gezondheid hierbij het belangrijkst is (63%), gevolgd door dierenwelzijn en milieu (53%) en kosten (18%). Consumenten die van plan zijn juist meer vlees te kopen, laten zich beïnvloeden door smaak, informatie over de zorg voor dieren en de gevolgen voor de eigen gezondheid. Ook wordt informatie over de herkomst van producten gewaardeerd. "Doordat herkomst en beleving voor de consument extra waarde toevoegen, is het steeds belangrijker informatie te geven over boer en boerderij", vertelt Wilbert Hilkens, Sector Manager Dierlijke Productie van ABN AMRO. "Het gaat erom of aanbieders in staat zijn een vleesconcept uniek te maken en continu te laten aansluiten op veranderende consumentenvoorkeuren. Concepten moeten zich blijven ontwikkelen en tijdig inspelen op nieuwe trends."