Nederlandse Waterschapsbank ziet winst afnemen

14 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) zag de nettowinst in 2013 dalen tot €33,9 miljoen, van €40 miljoen een jaar eerder. De NWB heeft vorig jaar per saldo ongeveer evenveel krediet verleend als een jaar eerder. Woningcorporaties vroegen minder krediet aan. Gemeenten en waterschappen vroegen juist meer leningen aan. Dat maakte de bank bij de presentatie van de jaarcijfers bekend.

Kredietvraag publieke domein onder druk

In 2013 verleende de bank €3,7 miljard aan kredieten. Onder de streep hield de bank €33,9 miljoen aan winst over. Een jaar eerder was dat nog 40 miljoen euro. Als gevolg van de crisis staat de totale kredietvraag in het publieke domein onder druk, aldus de bank. Door de malaise op de woningmarkt is er bij de woningcorporaties sprake van een afgenomen investeringsniveau. “Dit leidde tot een aanzienlijke daling van de kredietverlening aan de corporaties. Het aandeel van de gemeenten binnen de totale kredietomzet van de bank nam fors toe, terwijl de financiering aan waterschappen een stijging van 15% liet zien” zegt een woordvoerder van de bank. De winstafname schrijft de bank voornamelijk toe aan de daling van de rentebaten (min €12,2 miljoen), de stijging van de bedrijfslasten (€2,5 miljoen) en de hogere bankenbelasting (€2,7 miljoen).

NWB - Nederlandse Waterschapsbank

Geen uitkering dividend ten behoeve van verhoging leverage ratio

Net als voorafgaande jaren zal de bank geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders, voor een groot deel waterschappen. In verband met de strengere kapitaaleisen wordt de nettowinst volledig toegevoegd aan de algemene reserves. De NWB wil zo de leverage ratio, die onder Basel III de komende jaren 3% wordt, omhoog brengen.

Gematigde verwachtingen voor 2014

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) verwacht dat de kredietomzet dit jaar op ongeveer hetzelfde niveau uitkomt. Op basis van de huidige prognose zullen de rentebaten enigszins toenemen. Vanwege de onzekerheid op de financiële markten doet de NWB geen uitspraken over de nettowinstvooruitzichten in 2014.

Als systeembank onderdeel van Asset Quality Review van de ECB

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft hetzelfde kredietoordeel als de Nederlandse staat. Hierdoor kan de bank goedkoop geld lenen op de financiële markten. Het doel van de bank is om goed en zo goedkoop mogelijk kredieten te verlenen aan de Nederlandse publieke sector. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is dus financier van publieke instellingen. De bank is één van de zes systeembanken in Nederland, die dit jaar zullen worden doorgelicht, in het kader van het balansonderzoek, de zogenoemde Asset Quality Review (AQR), die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangekondigd.