Verlies van 75.000 banen dreigt voor Britse financiële sector

08 augustus 2017 Banken.nl 3 min. leestijd

Voor de Britse financiële sector dreigt een verlies van 75.000 banen bij een harde brexit. Ongeveer de helft daarvan bestaat uit banen bij investeringsbanken. De bankensector zelf wordt vanzelfsprekend geraakt, maar ook de diensten die daaromheen zitten.

Al enige tijd is een aantal beroepsgroepen onderwerp van gesprek, als het gaat om het verlaten van het Verenigd Koninkrijk (VK) bij een harde brexit. Arbeidsmigranten, veelbelovende studenten, fabrikanten en diverse anderen. De meest recente groep die opgenomen is in de ‘Brexodus voorspellingen’ zijn financiële dienstverleners. Naar verwachting 40.000 banen bij investeringsbanken zijn onderwerp van mogelijke overplaatsing naar het continent.

Complex ecosysteem

De Britse consultant Oliver Wyman berekende samen met de voornaamste lobbygroep van de industrie - TheCityUK - dat zo’n 75.000 banen op de tocht staan door de dreiging van vertrek uit Londen. In totaal zou dit de overheid bovendien nog tot £10 miljard aan gemiste inkomstenbelastingen bezorgen. Het rapport omschrijft de Britse financiële sector als een complex ecosysteem, met een groot aantal gerelateerde ondernemingen die onderdeel zijn van de keten. Dit systeem van interafhankelijkheid en verbondenheid heeft gezorgd voor een omgeving waarin bedrijven kunnen excelleren. Vanwege de overvloed aan talent en competitie zijn innovatie en productiviteit tot een erg hoog niveau opgedreven in het VK, aldus Oliver Wyman.

Het financiële ecosysteem uitgebeeld

Het VK is sterk afhankelijk geworden van de financiële sector. Mede door de export van financiële diensten heeft de Britse economie een handelsoverschot van £58 miljard. Ongeveer de helft van de inkomsten komen voort uit internationale zaken. Premier Theresa May is voorstander van een harde Brexit. Vergeleken met het aanblijven op de interne Europese markt zal het moeilijker worden om financiële producten of diensten te exporteren en zal de winstgevendheid dalen, verwachten de onderzoekers van Wyman. Hoofdzakelijk door de opwerping van handelsbelemmeringen die vaak gepaard gaan met harde grenzen.

Een studie van Deloitte wijst uit dat Britse CFO’s zich ernstig zorgen maken over een Brexit in de harde vorm.

Positieve handelsbalans VK door sterke financiële sector

Gedreven door de retoriek van de Britse regering en het begin van de onderhandelingen over een brexit zijn banken alvast bruggenhoofden aan het bouwen op het vasteland. Waar Amsterdam regelmatig rondzingt als nieuwe hoofdlocatie, lijkt Frankfurt am Main de meeste aantrekkingskracht te hebben.

High access vs low access

Oliver Wyman heeft verwachtingen opgesteld over het verlies van jobs en die afgezet tegen de mate van ‘hardheid’ van een Brexit. Dit doen zij met behulp van een spectrum met aan de ene kant een hoge mate (high access) en een lage mate (low access) van toegankelijkheid tot de Europese markt.

Uitkomst Brexit onderhandelingen bepaalt mate van toegankelijkheid

Het aantal banen dat naar verwachting zal verdwijnen vanuit het VK komt evenredig overeen met de mate van toegankelijkheid die uiteindelijk voortkomt uit de Brexit onderhandelingen. Aan de ‘high access’ kant zit een VK dat toegang heeft tot de Europese markt en grotendeels onder dezelfde regels valt. Aan de ‘low access’ kant zit een VK dat geen enkele bijzondere status meer heeft en volledig buiten de Europese markt en regelgeving valt. Hoe harder de Brexit, hoe minder toegankelijk de Europese markt voor Britse bedrijven zal zijn, schrijft het rapport.

Verdwijnen van jobs hangt samen met hardheid Brexit

De schade bij de meest zachte Brexit is te overzien. In het slechtste scenario van een keiharde Brexit komt het rapport uit op een totaal banenverlies in de financiële sector van 75.000 banen. De verwachting is niet dat Britse bedrijven gaan wachten tot de uitkomst van de onderhandelingen duidelijk is, maar al eerder divisies gaan overhevelen.