Nederlanders willen inspraak in pensioenregeling bij werkgever

05 juli 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Van de Nederlandse beroepsbevolking geeft 75% aan zijn of haar pensioenregeling samen met de werkgever in te willen richten. Dat blijkt uit onderzoek van consultancybureau Mercer. 

Mercer is een consultancybureau dat klanten ondersteunt bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, evenals bij het ontwerp en beheer van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Met meer dan 20.000 consultants verspreid over meer dan 40 landen is Mercer in dit werkgebied een van de grootste aanbieders van consultancydiensten.

Het consultancybureau doet regelmatig onderzoek naar ontwikkelingen in de internationale pensioenmarkt en naar trends in de arbeidsvoorwaarden bij bedrijven. Onlangs heeft Mercer onderzoek laten uitvoeren onder 821 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar*, die gevraagd werden wat zij belangrijk vinden rondom de thema’s pensioen, gezondheid en loopbaan & carrière. Het onderzoek werd uitgevoerd door Novio Research, een marktonderzoeksbureau uit Utrecht.

Nederlanders willen inspraak in pensioenregeling bij werkgever

Meerderheid wil inspraak

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlandse werknemers zelf wil bepalen hoe hun pensioenregeling eruit ziet. Het grootste deel (52%) wil met de werkgever in overleg bepalen hoe zij hun pensioenregeling inrichten. Zo zou een derde van hen graag een basispensioen vanuit de werkgever ontvangen en het overige deel zelf indelen. “Vooral medewerkers onder de 30 willen zelf bepalen wanneer ze hun pensioengeld kunnen innen”, vertelt Bartjan Willenborg, Marketing Leader bij Mercer. “Door de uitkering jaarlijks of zelfs maandelijks uit te laten keren, kunnen zij die bijvoorbeeld gebruiken bij de aankoop van een eigen huis. Daar is namelijk steeds meer eigen vermogen voor nodig en dat hebben jongeren vaak niet. Bij de werkgevers ligt een belangrijke taak om hen hierin goed te begeleiden en samen een plan voor de toekomst op te stellen.”

Een andere reden waarom werknemers meer inspraak willen is omdat zij de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken willen vergroten. 57% geeft aan inspraak te willen in de pensioengerelateerde voorwaarden om eerder te kunnen stoppen met werk. “Veel Nederlanders denken dat ze het werk niet kunnen volhouden tot hun pensioengerechtelijke leeftijd en zijn bang dat ze niet eerder kunnen stoppen of vragen zich af of ze wel voldoende pensioen opbouwen. Werkgevers kunnen zulke zorgen vrij makkelijk wegnemen door regelmatig tips en persoonlijke informatie te delen”, aldus Willenborg. Een kwart geeft aan regelmatig tips en best-practices op pensioengebied te willen ontvangen en 10% zou graag een cursus volgen om zijn of haar kennis op het gebied van pensioenen te verbeteren. 58% vindt het belangrijk om ieder jaar een persoonlijk pensioenoverzicht te ontvangen van de werkgever. 

Maar niet iedereen wil zich met zijn pensioenplan hoeven bemoeien – een kwart van de respondenten ontvangt liever een vast pensioenplan vanuit de werkgever. 10% van de respondenten hoeft juist helemaal geen pensioenregeling, maar wil het bedrag liever maandelijks op zijn of haar bankrekening ontvangen.

* Alle respondenten zijn werkzaam voor een bedrijf met tenminste 50 werknemers.