Jos Nijhuis treedt af als commissaris van de Volksbank

26 april 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Jos Nijhuis, die sinds 2009 verbonden was aan de Volksbank (voormalig SNS Bank N.V.) als lid van de Raad van Commissarissen, is afgetreden. Zijn tweede en laatste benoemingstermijn zou in juni 2017 aflopen, net als die van Charlotte Insinger en Ludo Wijngaarden – die na juni 2017 zullen aftreden. De opvolger van Nijhuis wordt op korte termijn bekendgemaakt.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V. verandert de komende maanden aanzienlijk. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVvA), die plaatsvond op 20 april 2017, is aandacht besteed aan het aflopen van de benoemingstermijnen van 3 RvC-leden na juni 2017. Jos Nijhuis, Charlotte Insinger en Ludo Wijngaarden werden alle drie op 6 juni 2013 herbenoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. 

Jos Nijhuis treedt af als commissaris van de Volksbank

In de nieuwe Corporate Governance Code, die per begin 2017 van kracht is geworden, wordt uitgegaan van een maximum van twee benoemingstermijnen voor RvC-leden. Dit met het oog op waarborging van de continuïteit en kennis binnen de RvC. In lijn met deze nieuwe code is besloten om meer gradatie aan te brengen in de (her)benoemingstermijnen. Jos Nijhuis is daarom per 20 april 2017 afgetreden als commissaris, terwijl het RvC-lidmaatschap van Monika Milz per die datum is verlengd via een herbenoeming. De Volksbank verwacht op korte termijn bekend te kunnen maken wie Jos Nijhuis, die naast verschillende commissariaten actief is als de President en CEO van Schiphol Group, zal opvolgen.

“Ik wil Jos Nijhuis bedanken voor zijn grote betrokkenheid en inzet als medecommissaris bij de Volksbank en haar rechtsvoorgangers. Hij heeft sinds 2009 toezicht gehouden en tevens de directie steeds met raad terzijde gestaan en geadviseerd over de strategie. Daarnaast heeft hij in zijn rol als voorzitter van de Audit Commissie de raad op kundige wijze geadviseerd over auditgerelateerde onderwerpen”, aldus Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank. De herbenoeming van Van Rutte zelf zal tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in 2018 ter sprake komen.

Voor Insinger en Wijngaarden loopt de benoemingstermijn per de datum van de eerste AVvA na juni 2017 af.