Rijksvastgoedbedrijf gaat actief erfgenamen opsporen

11 april 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft aangegeven, dat hij niet langer wil dat het spaargeld van overledenen zonder directe erfgenamen wordt gehouden door de bank. In plaats daarvan wil Plasterk, volgens een woordvoerder, dat het Rijksvastgoedbedrijf actief erfgenamen van overledenen gaat opsporen.

De afgelopen jaren is het aantal mensen dat overlijdt zonder dat iemand aanspraak maakt op de erfenis aanzienlijk gestegen. In 2016 werden er 816 zaken geregistreerd waarbij er geen directe erfgenamen bekend waren en niemand aanspraak maakte op de erfenis van een overledene. In 2015 waren dit er nog 731. Hoewel precieze bedragen niet bekend zijn gemaakt, gaat het vermoedelijk om enkele tientallen miljoenen euro’s.

In de huidige regelgeving komt het geld waarvan onduidelijk is of iemand er aanspraak op zal maken terecht in een zogenoemde consignatiekas. Rechthebbenden hebben dan nog twintig jaar de tijd om aanspraak te maken op het geld. Volgens berichtgeving van het Rijksvastgoedbedrijf kwam in 2016 voor ruim een half miljard euro in deze kas terecht, verspreid over 278 nalatenschappen.

Rijksvastgoedbedrijf gaat actief erfgenamen opsporen

Volksbank meldt zich vrijwillig

De Volksbank, het moederbedrijf van SNS Bank, RegioBank en ASN Bank, klopte onlangs vrijwillig aan bij het Rijksvastgoedbedrijf omtrent de nalatenschappen die op de bankrekeningen van zijn verschillende bankbedrijven stonden. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk zou het initiatief van de bank hebben toegejuicht. Plasterk heeft daarom andere banken en verzekeraars opgeroepen om hetzelfde te doen.

Momenteel gaan banken nog niet actief op zoek naar nabestaanden bij het overlijden van een van hun klanten. In de huidige situatie is het zo dat als er niemand aanspraak maakt op het geld, de bank dit geld mag houden. In plaats daarvan wil Plasterk nu dat banken zich melden bij het Rijksvastgoedbedrijf, dat namens de overheid nalatenschappen beheert en op zoek gaat naar erfgenamen. Hiervoor heeft het Rijksvastgoedbedrijf toegang tot gemeentelijke basisadministratie, waar financiële dienstverleners, ondanks meervoudige verzoeken, geen toegang tot hebben.

NVB onderzoekt slapende tegoeden

Voor nabestaanden die willen weten of de overledene nog ergens onbekende betaal- of spaarrekeningen had, is er al wel een mogelijkheid dit te achterhalen. Zij kunnen zich melden bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die voor hen een navraag rondstuurt langs al haar leden. Als er een slapend tegoed van de overledene ontdekt wordt, brengt de NVB nabestaande en bank met elkaar in contact.