Algemene Rekenkamer: Bestrijding witwassen in 2013

06 maart 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

De Algemene Rekenkamer brengt vandaag de resultaten naar buiten van haar grootschalige onderzoek naar witwaspraktijken in 2013 en de maatregelen die de overheid hiertegen neemt. In 2008 deed de Rekenkamer een zelfde studie. Toen bleek de overheid te weinig inzetbare middelden te hebben voor het optimaal tegengaan van witwaspraktijken. Ook ontbrak het aan voldoende expertise en inhoudelijke kennis.

Witwaspraktijken 2013

Ieder jaar worden miljardenbedragen door criminelen witgewassen in ons land. Vijf jaar na het eerdere onderzoek door de Algemene Rekenkamer worden vandaag de actuele resultaten van de opnieuw doorgevoerde studie gepresenteerd door het onafhankelijke orgaan. De uitkomsten van het rapport zijn getiteld: Bestrijden van witwassen: stand van zaken 2013.

Geld witwassen

Uitkomsten

In het nieuwe onderzoek werd vanuit veel invalshoeken gekeken naar hoe de overheid en diverse organisaties het probleem gezamenlijk aanpakken, zoals bijvoorbeeld de coöperatie van het politieapparaat met het Ministerie van Justitie. Maar  zo werd bijvoorbeeld ook bekeken hoe diverse toezichtsinstanties zich opstellen, en werd bijvoorbeeld ook de communicatie rondom de kwestie vanuit het ministerie richting de Tweede Kamer onder de loep genomen.

Naar aanleiding van de uitkomsten zullen de ministeries van Veiligheid en Justitie en – van Justitie en de overige instanties reageren op de uitkomsten van de studie. Op de website van de Algemene Rekenkamer zullen die reacties aan het einde van vanmiddag in samengevatte vorm te vinden zijn.